Make your own free website on Tripod.com
Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
วิธีป้องกันไม่ให้เด็กๆ จมน้ำ

  1. อย่าปล่อยให้เด็กๆ อยู่ในน้ำตามลำพัง ไม่ว่าจะอยู่ในอ่างอาบน้ำที่บ้านหรือในสระว่ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นเพียงใด ปล่อยให้โทรศัพท์ที่บ้านหรือออดหน้าประตูดังไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะนำเด็กขึ้นจากน้ำแล้วมาอยู่กับคุณเรียบร้อย

  2. ควรเก็บสระน้ำพลาสติกสำหรับเล่นที่สนามหน้าบ้าน, ถังน้ำ และอุปกรณ์ใส่น้ำทุกชนิด ที่เด็กๆ สามารถลงไปนั่งเล่นได้ให้พ้นจากมือเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นน้ำ และสามารถเปิดสายยางฉีดน้ำให้เต็มถังน้ำเหล่านี้ได้ในเวลาอันสั้น เด็กๆสามารถจมน้ำระดับลึก 2 นิ้วได้ภายในเวลา 30 วินาที

  3. หากที่บ้านคุณมีบ่อปลา, สระบัว, คุณควรหาตาข่ายมาคลุมปากสระดังกล่าวเสีย หรือสร้างรั้วกั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ตกลงไปโดยไม่ตั้งใจ

  4. สอนให้เด็กๆ รู้จักการลอยตัวในน้ำ หรือรู้วิธีจับห่วงยาง, บ่วง หรือเชือกเพื่อช่วย เหลือให้ขึ้นจากน้ำ หากตกน้ำ

  5. เด็กๆควรได้รับการจับตาดูแลอย่าง ใกล้ชิดเมื่ออยู่ในสระน้ำ ไม่ว่าจะว่ายน้ำแข็งเพียงใด

  6. สอนให้เด็กๆช่วยเหลือคนตกน้ำด้วยการ โยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ลงไปหาคนตกน้ำ เช่นห่วงยาง, บ่วงยาวๆ หรือไม้ยาวๆ ให้เกาะไปก่อน แล้วจึงรีบหาผู้ใหญ่มาช่วย รวมทั้งสอนวิธีช่วยชีวิต ผายปอดอย่างง่ายๆ รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เด็กๆ ได้รู้จัก

  7. ตระหนักถึงอันตรายของสถานที่ใกล้เคียง แถวบ้านที่อาจทำให้เด็กๆ จมน้ำได้ เช่น บ่อน้ำ, แม่น้ำ, ลำคลอง ซึ่งมักเป็นสถานที่ที่เด็กชอบไปเล่นใกล้ๆ โดยไม่คำนึงถึงอันตราย และควรสอนให้เด็กหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านี้

Important Notice: คำแนะนำนี้มีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และ เป็นความรู้โดยทั่วไปเท่านั้น หากนำไปใช้กรุณาพิจารณา ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ขอบคุณ
Your opinion, please
คุณคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์และอ่านง่ายไหม

มีประโยชน์และอ่านเข้าใจง่าย
มีประโยชน์แต่อ่านเข้าใจยากไปนิด
ไม่มีประโยชน์แต่อ่านเข้าใจง่าย
ไม่มีประโยชน์และอ่านเข้าใจยากCurrent Resultsvisit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved