Make your own free website on Tripod.com
Poj
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืนหนังสือเด็กฉลาดไอคิวดีอีคิวสูง


สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อ/คุณแม่กังวลใจมักเป็นเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะลูกน้อยที่ย่างเข้าสู่ ช่วงวัยที่ควรจะได้รับอาหารเสริมซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะปรุงเมนูไหนดี จึงจะเหมาะกับวัยของลูกน้อยซึ่งจัดทำโดย
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด และจะทำการจัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่ฟรี เพียงท่านกรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน


สำหรับลูกน้อยอายุ1 ปีขึ้นไปทางบริษัทฯจะส่งผลิตภัณฑ์ ดูเม็กซ์วันพลัสหรือทรีพลัส ขนาดทดลอง ปริมาณ
200 g และหนังสือเล่มนี้ไปให้ท่านถึงที่บ้านฟรีทันที
**หากบุตรอายุต่ำกว่า 1 ขวบจะได้รับหนังสือเท่านั้นค่ะ**

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์แจกให้ต่อหนึ่งครอบครัวนะคะ
* ชื่อคุณพ่อ/คุณแม่

* นามสกุล

ที่อยู่

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

* จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

* โทรศัพท์
รหัสจังหวัด
E-mail


ลูกคนแรกชื่อ
เพศ ชาย หญิง
* เกิดเมื่อวันที่ เดือน ปี
* ปัจจุบันดื่มนมยี่ห้อ

ลูกคนที่สองชื่อ
เพศ ชาย หญิง
* เกิดเมื่อวันที่ เดือน ปี
* ปัจจุบันดื่มนมยี่ห้อ

ลูกคนที่สามชื่อ
เพศ ชาย หญิง
* เกิดเมื่อวันที่ เดือน ปี
* ปัจจุบันดื่มนมยี่ห้อ

ลูกคนที่สี่ชื่อ
เพศ ชาย หญิง
* เกิดเมื่อวันที่ เดือน ปี
* ปัจจุบันดื่มนมยี่ห้อ

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม:


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved