Make your own free website on Tripod.com

Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวการศึกษา  >
ย้ำห้ามสอบวิชาการเด็กเข้าป.1


หมอเกษมประกาศให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน ห้ามสอบ วิชาการกับเด็กเข้าป.1 เว้นแต่จะทดสอบเพื่อดูความพร้อมของเด็ก แนะให้สอบสัมภาษณ์เด็กหรือผู้ ปกครองแทน อีกทั้งหาแนวทางให้โรงเรียนทั้ง 3 หมื่นโรงมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อจะเลือกนักเรียน ใกล้บ้าน

วันที่ 12 มีนาคม 44 นางสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มศว.ประสานมิตร พร้อมคณะทำงานสนับสนุนและรณรงค์ยกเลิกการสอบเข้าป.1 ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนพ. เกษม วัฒนชัย เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ จดหมายดังกล่าวเสนอขอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นข้อบังคับของกระทรวง ห้าม สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการสอบข้อเขียนวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าป.1 รวมถึงการกำหนดหลัก สูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นให้สอดคล้อง และเป็นการรองรับกับกระบวน การเรียนรู้ในระดับอนุบาลอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการเดียวกัน

นอกจากนั้น ในส่วนของกระบวนการประเมินผลคุณภาพเด็กในระดับชั้นอนุบาลต้องไม่ประเมินใน ทิศทางการเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการทุกด้านของเด็ก

กล่าวคือ สอนให้เด็กเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการมาโรงเรียน ไม่ใช่เน้นเนื้อหา วิชาการ เพราะการเร่งให้เด็กรับรู้เร็วเกินไปนั้น จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสมองด้วย

พร้อมทั้งขอให้กระทรวงศึกษาธิการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลและ ประถมศึกษาทุกโรงเรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน เพื่อที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้อง มีปัญหาการเลือกโรงเรียน และนำลูกเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านเป็นหลักด้วย

ด้านนพ.เกษมกล่าว่า กรณีเรื่องการยกเลิกการสอบวัดความรู้ทางวิชาการในการสอบเข้าป.1 นั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในใจนานแล้ว และปีนี้ได้มีการประกาศเป็นนโยบายของกระทรวงการศึกษาธิการ อย่างชัดเจนโดยไม่ยกเว้นแม้แต่โรงเรียนเอกชน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงบางโรงยังขอสอบทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเด็กเข้า เรียน แต่เมื่อได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันแล้ว ทางสถานศึกษาก็ยอมรับกันได้ จึงได้มีการออก เป็นประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อห้ามโรงเรียนเอกชนทดสอบด้าน วิชาการ ถ้าหากจะมีการสอบให้ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์เด็กหรือผู้ปกครองแทน

ทั้งนี้ ถ้าหากสถานศึกษาแห่งใดฝ่าฝืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จะต้องเป็นผู้ ดำเนินการและตัดสินใจต่อไป

ขณะเดียวกัน หากต้องการขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป กระทรวงฯ จะต้องพัฒนาสถานศึกษาทั้ง 3 หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่ผู้ปกครองจะเลือกสถานศึกษาใกล้บ้านให้ บุตรหลานเรียน ทว่า นพ.เกษม ยังไม่ได้ชี้แจงว่าจะพัฒนาคุณภาพทุกแห่งให้ทัดเทียมกันอย่างไร

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การใช้วิธีทดสอบความพร้อมและการสอบสัมภาษณ์เด็กหรือผู้ปกครอง นั้น จะเป็นการเปิดช่องให้สถานศึกษาบางแห่งเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้ปกครองได้นั้น รมว. ศึกษาธิการอธิบายว่าทำได้เพียงแต่ขอร้องให้เลิกเท่านั้น เพราะเป็นเรื่องของการสมยอมกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

ในการพบกันครั้งนี้ยังได้มีการพูดถึงระบบการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว โดยนพ.เกษมระบุ ว่า ครอบครัวไทยขณะนี้อ่อนแอลงกวาในอดีต โดยสังเกตได้จากเด็กติดยาเสพย์ติด เด็กเร่ร่อน ซึ่ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแตกแยก

จากนั้นจึงได้ปรึกษากับคณะที่มายื่นหนังสือฯ เพื่อร่วมกันสร้างสภาครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น โดยมอบหมายให้กลับไปเลือกวันที่เหมาะสมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจัดเป็นเครือข่าย "ลูกหลานใน ครอบครัว กับ การศึกษาแห่งชาติ" ต่อไป


ข่าวจาก: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
back

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved