Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวการศึกษา  >
กวดวิชาเอนทรานซ์ทำเงิน 1,200 ล้านบาท

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด รายงานว่า การเรียนกวดวิชานับวันจะยิ่งทวีบทบาทสำคัญต่อ ระบบการศึกษาของไทยที่มีการสอบเข้าในแทบทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ อุดมศึกษา เนื่องจากผู้ที่สมัครเข้าเรียนมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่นั่งเรียนที่แต่ละสถาบันการ ศึกษาจะรับได้ ทั้งนี้ จากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนพบว่า ในปี 42 มีโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด 572 แห่ง ในจำนวนนี้กว่า 40% อยู่ในกรุงเทพฯ คือ ประมาณ 246 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 326 แห่ง

สำหรับปีการศึกษา 43 ศูนย์วิจัยฯ ประมาณการว่า จะมีนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียน รัฐบาลและโรงเรียนเอกชนเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเอนทร้านซ์รวม ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 แสนคน ในจำนวนนี้ประมาณ 1 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เป็นนัก เรียนในชั้นมัธยม 4-5 ที่เหลืออีกประมาณ 2 แสนคนเป็นนักเรียนที่จะสอบเอนทร้านซ์ในปีนี้ ทำให้โดยรวมธุรกิจกวดวิชา มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท หรือคิดค่าใช้จ่ายต่อหัว 500 - 1,500 บาท
back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved