Make your own free website on Tripod.com

Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployตั้งครรภ์/คลอดบุตร  >
การดูแลสุขภาพในช่องปากของหญิงมีครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการคลื่น ไส้ อาเจียนได้ง่าย ทำให้มีกรดและเศษอาหาร จากการอาเจียนตกค้างในปาก เป็นสาเหตุทำให้ ฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่าย บางรายอาจมีอาการเหงือกบวมด้วย ถ้าหากหญิงตั้งครรภ์เอาใจใส่ ดูแลรักษาอนามัยในช่องปากให้ดี ก็จะป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากได้ ระหว่างตั้งครรภ์จึง ควรปฏิบัติดังนี้

1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ

2 แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารและหลังอาเจียน หรืออย่างน้อยต้องบ้วนปากแรงๆ หลายๆ ครั้งหลัง อาเจียน

3 ไปรับการตรวจรักษา และขอคำแนะนำที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ การทำฟันในระหว่างตั้งครรภ์ จะสามารถทำฟันได้อย่างปลอดภัยในช่วงตั้งครรภ์เดือนที่ 4 ถึง 6

ที่มาข้อมูล: จากหนังสือเผยแพร่สุขภาพ "คู่มือการดูแลสุขภาพในช่องปากแก่ประชาชน"
ร่วมจัดทำโดย กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิพอ.สว., ทันตแพทยสภา, และทันตแพทยสมาคมแห่ง ประทศไทย เนื่องในโอกาสวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2540Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved