Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > บทความอื่นที่น่าอ่าน

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

  1. ดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด

  2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

  3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

  4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

  5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

  6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

  7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

  8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

  9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

  10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
back

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved