Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > โรคน่ารู้

โรคพยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis)

โรคพยาธิหอยโข่ง เป็นโรคพยาธิตัวกลมที่เกิดจากการกินตัวอ่อนของพยาธิ Angiostrongylus Cantanensis ที่มีอยู่ในหอยโข่ง หอยขม หอยปัง หอยทากยักษ์อัฟริกัน ปลาน้ำจืด ปู กุ้งน้ำจืด กบ งู ตะกวด และเหี้ย

แหล่งแพร่โรคที่สำคัญ

แหล่งแพร่โรคที่สำคัญ คือ หนู พยาธิตัวแก่ที่อาศัยอยู่ในตัวหนู และแพร่ตัวอ่อนออกมาในสิ่งแวดล้อม ตัวอ่อนจะเข้าไปอยู่ใน หอย กุ้ง ปู ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ

การติดต่อ

จากการกินอาหารที่ไม่ปรุงให้สุก เช่น การกิน ยำ ลาบ ก้อย พล่าพวกหอย ปู ปลา กุ้ง ฯลฯ

อาการที่สำคัญ

หลังจากการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน จะมีอาการปวดศีรษะอย่างเฉียบพลันบริเวณขมับ หน้าผาก ท้ายทอย ปวดอยู่ตลอดเวลา และปวดมากในตอนกลางคืน มีอาการปวดคอ คอแข็ง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตของใบหน้าร่วมด้วย ในรายที่มีอาการรุนแรงจะเจ็บปวดที่ผิวหนัง เวลาถูกสัมผัส มีไข้ ตามัว หรือเห็นภาพซ้อน คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก ปัสสาวะไม่ออก หมดสติ

การป้องกันและควบคุมโรค

  1. ไม่มียารักษาโดยตรง
  2. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ปรุงจากสัตว์น้ำจืดดิบๆ สุกๆ ควรกินอาหาร หรือผักที่ทำให้สุก หรือล้างสะอาด
  3. ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนให้นานพอ เพื่อฆ่าตัวอ่อนพยาธิที่อยู่ในเรื้อสัตว์
  4. อย่านำอุจจาระสดไปทำปุ๋ยรดผัก
  5. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  6. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม


ข้อมูล: เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ เรื่อง "ความรู้เรื่องโรคพยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis)" กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
back

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved