Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > บทความอื่นที่น่าอ่าน

การแปรงฟันที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร

การแปรงฟันที่ถูกวิธีนั้น ต้องแปรงฟันให้ทั่วถึงทุกด้านของทุกซี่ฟันในปาก ซึ่งจะต้องใช้เวลาไม่ น้อยกว่า 2 นาที จุดที่ควรเน้นเวลาแปรงฟันคือ บริเวณคอฟัน ซึ่งเป็นส่วนต่อระหว่างเหงือกกับ ฟัน เพราะคอฟันเป็นบริเวณที่สะสมคราบจุลินทรีย์ไว้มากที่สุดจึงควรใช้แปรง - ขนอ่อน - วาง บริเวณคอฟัน แล้วขยับแปรงไปมาเบาๆ เพื่อให้เศษอาหารและคราบจุลินทรีย์หลุดออกจากตัวฟัน ส่วนบริเวณซอกฟัน หรือด้านข้างของซี่ฟันที่อยู่ชิดติดกันแน่นนั้น ขนแปรงไม่สามารถเข้าไป ทำความสะอาดได้ จึงควรใช้ไหมขัดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส) ทำความสะอาดซอกฟันทุกครั้ง หลังการแปรงฟัน

เวลาที่เหมาะสมในการแปรงฟัน คือ หลังอาหารทุกมื้อ และก่อนเข้านอน โดยเฉพาะก่อนนอน ควรแปรงฟันให้สะอาดที่สุด


back

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved