Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > บทความอื่นที่น่าอ่าน

ข้อแนะนำการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันให้ถูกวิธี

การแปรงฟันที่ถูกวิธี

1 ให้วางแปรงสีฟันทำมุมเฉียง 45 องศา ตามแนวเหงือก ขนแปรงควรจะสัมผัสทั้งตัวฟันและขอบ เหงือก ค่อยๆ แปรง ขึ้งลง เคลื่อนไปรอบๆ ทั้งด้านนอกและด้านใน

2 วางส่วนหัวของแปรง เอียงในแนวตั้ง ใช้ส่วนครึ่งบนของหัวแปรง ถูขึ้นลง ทำความสะอาดด้านใน ของฟันหน้า ทั้งฟันบนและฟันล่าง

3 ทำความสะอาดฟันกราม โดยใช้แปรงถูด้านบนของตัวฟัน ทั้งฟันกรามบนและฟันกรามล่าง และ ทำความสะอาดลิ้นโดยใช้แปรงถูลากจากโคนลิ้นมาด้านหน้า เพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของกลิ่นปาก

การใช้ไหมขัดฟัน

1 พันไหมขัดฟันยาว 18 นิ้ว รอบนิ้วกลางทั้งสองมือ แล้วจับไหมขัดฟันด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ให้ เหลือระยะห่างระหว่างสองมือประมาณ 1 - 2 นิ้ว ใช้นิ้วหัวแม่มือดึงไหมเพื่อขัดฟันบน และใช้นิ้วชี้ เมื่อขัดฟันล่าง

2 ค่อยๆ ใช้ไหมขัดระหว่างซี่ฟัน โดยขยับเป็นจังหวะซิกแซก ไม่ควรใช้ไหมขัดฟันขึ้นไปบาด เหงือก ขัดให้ทั่วทุกด้านของซี่ฟัน

3 เลื่อนไหมขัดฟันส่วนที่สะอาดไปตามซอกฟันแต่ละซี่ให้ทั่วในลักษณะขึ้นลง เพื่อทำความสะอาด ผิวหน้าของฟันและขอบเหงือก

การใช้ยางนวดเหงือก
วางส่วนปลายของยางนวดเหงือกไว้ที่บริเวณโคนเหงือกระหว่างซี่ฟัน ใช้แรงกดเบาๆ และค่อยๆ หมุนไปให้รอบ เพื่อนวดเหงือก ทำเช่นนี้ให้ครบทุกร่องฟัน

การใช้เครื่องมือทำความสะอาดฟันชนิดพิเศษ

บ่วงดึงไหมขัดฟัน (Floss Threaders)
สำหรับฟันซี่ ซึ่งใช้นิ้วมือดึงไหมขัดฟันไม่สะดวก ให้ใช้บ่วงดึงไหมช่วยสอดดึงเพื่อให้ไหมขัดฟัน สามารถทำความสะอาดได้ โดยใช้ไหมขัดฟันยาว 18 นิ้ว เช่นกัน

แปรงสีฟันแถวกลม (End-Tuft Toothbrush)
ใช้แปรงสีฟันแถวกลม ซึ่งมีกระจุกเฉพาะที่ปลาย ทำความสะอาดบริเวณที่การแปรงฟันปกติลงไป ไม่ถึง เช่น ด้านหลัง ด้านใน และทำความสะอาดรอบๆ ฟันปลอม

แปรงขัดร่องฟัน (Proxabrush System)
บริเวณร่องฟันที่มีความหนาโดยเฉพาะฟันกราม มักมีผิวด้านข้างที่ไม่เรียบ การใช้ไหมขัดฟัน เพียงอย่างเดียวอาจไม่สะอาดเพียงพอ จำเป็นต้องใช้แปรงขัดร่องฟัน (ลักษณะเหมือนกับแปรงล้าง ขวด) เข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วย วิธีใช้ ให้เลือกแปรงขนาดที่พอดีกับร่องฟัน สอดแปรงเข้าไป ระหว่างร่องฟัน ใช้วิธีดึงเข้า - ออก บ่อยๆ พยายามทำความสะอาดให้ครบทุกร่องฟัน


back

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved