Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > บทความอื่นที่น่าอ่าน

การหยอดตาที่ถูกสุขลักษณะ

ยาหยอดตา

ยาหยอดตามักมีลักษณะเป็นน้ำยาใส หรือน้ำยาแขวนตะกอนซึ่งเห็นเป็นสีขาว ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลการรักษาเต็มที่

การหยอดตาที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

2. แหงนหน้าขึ้น ใช้นิ้วดึงหนังตาล่างลงมา

3. เหลือบตาขึ้นข้างบน แล้วหยอดตาลงในกระพุ้งตาล่าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของนัยน์ตา

4. กระพริบตาเบาๆ 1 - 2 ครั้ง ให้น้ำยากระจายไปทั่วตา

5. ซับน้ำยาที่อาจล้นออกมานอกตาด้วยผ้าสะอาด หรือสำลี

6. ขวดยาที่เปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น (หรือในที่ร่ม)

7. ไม่ควรใช้ยาที่เปิดขวดแล้วนานเกิน 4 สัปดาห์

ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับยาหยอดตา

1. เมื่อเปิดขวด ไม่คว่ำฝาขวดลงบนโต๊ะหรือพื้น

2. ใช้เสร็จแล้ว รีบปิดฝาทันที

3. ห้ามเอามือถูปลายหลอดยาตา

4. ถ้ายาเปลี่ยนสีก่อนกำหนด 4 สัปดาห์ ให้ทิ้งไปทั้งขวด

5. ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดในขณะเดียวกัน ควรเว้นระยะห่างจากการหยอดตาชนิดหนึ่งนาน 5 - 10 นาที มิฉะนั้นยาอาจไปทำลายฤทธิ์กันเอง หรือทำให้ยาทั้ง 2 ชนิดเจือจางลงไป

6. ในกรณีที่ต้องใช้ยาหยอดตา และยาป้ายตาในเวลาเดียวกัน ให้ใช้ยาหยอดตาก่อนเว้นช่วงไว้ 5 - 10 นาทีแล้วจึงตามด้วยยาป้ายตา

7. ยาหยอดตาชนิดน้ำยาแขวนตะกอนซึ่งเห็นเป็นสีขาว ควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนหยอดตา

8. ไม่ควรใช้ยาตาร่วมกับผู้อื่น เพราะแม้ว่าอาการเหมือนกัน แต่อาจไม่ได้เป็นโรคเดียวกัน

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ตามีขี้ตา หรือมีสิ่งสกปรก ควรทำความสะอาดตาก่อน มิฉะนั้นจะทำให้ยาไม่สัมผัสกับดวงตาบริเวณส่วนที่ต้องการ ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร

2. โรคเปลือกตาอักเสบ หรือเป็นกุ้งยิง การทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาจะทำให้การรักษาได้ผลเร็วขึ้น

3. การใช้ขี้ผึ้งป้ายตา ควรทำความสะอาดเปลือกตาให้สะอาดก่อนป้ายตา

ข้อมูล: เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ เรื่อง "ยาหยอดตา" โดยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร: (02) 574-5000-9
back

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved