Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > บทความที่น่าสนใจ

กินอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร?

10 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดิน อาหาร มีดังนี้

1. รู้จักเลือกอาหารที่ปลอดภัย
โดยเลือกอาหารที่แน่ใจว่าสะอาด ปลอดภัย เช่น ไม่วางขายกับพื้น อาหาร ปรุงสำเร็จมักมีการปกปิดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม อาหารที่มีฉลาก ควร เลือกฉลากที่ถูกต้อง

2 ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง
โดยทำให้ทุกส่วนของอาหารได้รับความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส และไม่รับประทานอาหารดิบ หรือดิบๆ สุกๆ

3 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ทิ้งไว้ให้เย็นลงเท่าอุณหภูมิห้อง เชื้อโรคจะสามารถ เจริญได้อีก ยิ่งทิ้งไว้นานเท่าใด ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อความ ปลอดภัย จึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จทันที

4 อุ่นอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างทั่วถึง
การอุ่นอาหารที่ปรุงสุกแล้วให้ร้อนอย่างทั่วถึง เป็นวิธีการสำคัญในการป้องกัน เชื้อโรค ซึ่งอาจเจริญเติบโตในขณะที่เก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ ฉะนั้น ก่อนรับประทานอาหารจึงต้องทำอาหารให้ร้อนอีกครั้ง โดยทำให้ทุกๆ ส่วนของอาหารมีอุณหภูมิอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส และรับประทาน อาหารในขณะที่อาหารนั้นยังร้อนอยู่

5 เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างระมัดระวัง
ถ้าต้องเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ไว้นานกว่า 4 - 5 ชั่วโมง ต้องเก็บไว้ในที่ร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า เช่น อาหารที่ปรุงสุกแล้วรอ การจำหน่าย ควรตั้งอุ่นบนเตาไฟเสมอ หรือเก็บไว้ในที่เย็น ซึ่งมีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ก่อนนำมารับประทาน ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนอย่าง ทั่วถึง สำหรับอาหารทารก ต้องนำมารับประทานทันที หลังจากปรุงสุกแล้ว และไม่ควรเก็บค้างไว้

6 ระวังไม่ให้อาหารดิบสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
การป้องกันอาหารที่ปรุงสุกแล้วให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อน โดย ต้องหลีก เลี่ยงการสัมผัสระหว่างอาหารปรุงสุกกับอาหารดิบ เช่น ไม่นำมีด และเขียงที่ ใช้หั่นอาหารดิบแล้ว มาหั่นอาหารสุก เพราะจะทำให้อาหารสุกเกิดการปน เปื้อนเชื้อโรคได้ ฉะนั้น การใช้มีดและเขียง ต้องแยกระหว่างอาหารดิบ และ อาหารสุก

7 ล้างมือก่อนสัมผัสอาหารทุกครั้ง
ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการทำอาหาร โดยเฉพาะหลังจับ ต้องสิ่งสกปรก เช่น การเข้าห้องส้วม การจับต้องขยะ ธนบัตร/เงิน สัตว์เลี้ยง หรือจับต้องอาหารดิบ เป็นต้น

8 รักษาครัวให้สะอาดอยู่เสมอ
เนื่องจากอาหารถูกปนเปื้อนได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องทำความสะอาดบริเวณโต๊ะ ที่ใช้เตรียม - ปรุงอาหาร เตาปรุงอาหาร พื้น ผนัง ให้สะอาดอยู่เสมอ มีผ้าที่ ใช้ทำความสะอาดพื้นโดยเฉพาะ และต้องมีการซักบ่อยๆ

9 ใช้น้ำสะอาด
น้ำที่ใช้เตรียม ปรุงอาหารต้องสะอาด เช่นเดียวกับน้ำดื่ม ถ้าไม่แน่ใจว่า น้ำที่ ใช้สะอาดหรือไม่ ให้นำน้ำนั้น มาต้มก่อนนำมาปรุงอาหาร หรือทำน้ำแข็ง และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับน้ำที่ใช้ในการเตรียมอาหารทารก หรือ เด็กอ่อน

10 ป้องกันอาหารให้ปลอดภัย จากแมลงและสัตว์นำโรคต่างๆ
สัตว์และแมลงจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่อาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค ทางเดินอาหารได้ ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การเก็บอาหารในภาชนะที่ มีการปกปิดมิดชิด ซึ่งสัตว์และแมลงไม่สามารถสัมผัสอาหารได้ข้อมูล: เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ เรื่อง "กินอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคระบบทาง เดินอาหาร?" กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร (02) 591-8162-3, 590-4330 และ 35
back


ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved