Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ชีวิตและสุขภาพ > บทความน่าอ่าน
เตรียมตัวไปทำฮัจย์

การป้องกันโรคติดต่อและรักษาสุขภาพที่ดีในช่วงพิธีฮัจย์

ผู้เดินทางไปทำพิธีฮัจย์ทุกคนต่างก็หวังที่จะให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รุนแรงในช่วงเวลาประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อจะได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้สมบูรณ์สมดังที่ตั้งใจไว้ บรรยากาศสภาพแวดล้อมในประเทศซาอุดิอาระเบียต่างจากเมืองไทยมาก เวลากลางวันจะร้อนจัด ในขณะที่กลางคืนกลับหนาวเย็น อาจทำให้ป่วยเป็นหวัดได้ง่าย ประกอบกับการมีผู้แสวงบุญไปรวม กันอยู่อย่างหนาแน่น ร่วม 2 ล้านคน ทำให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อทางระบบ ทางเดินหายใจ


จากสถิติหน่วยพยาบาลไทย กระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการเจ็บป่วยของผู้แสวงบุญ มีดังนี้

โรคที่พบบ่อย (%) พ.ศ 2540 พ.ศ.2541 พ.ศ.2542
โรคระบบทางเดินหายใจ 80.2 80.5 82.0
โรคระบบทางเดินอาหาร 7.3 5.2 4.4
โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและข้อ 1.8 4.0 4.5
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 6.2 5.5 2.8
โรคอื่นๆ 4.5 4.8 6.3ดังนั้น ผู้ตั้งใจไปประกอบพิธีฮัจย์ ควรมีการเตรียมตัวเพื่อรักษาสุขภาพให้ดี ดังนี้

 1. ผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคปอด โรคเบา หวาน โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคประสาท เป็นต้น จะต้องรักษาจนควบคุมอาการให้ได้เสีย ก่อน แล้วนำยาติดตัวไปจนครบถึงกำหนดกลับ อย่าหวังไปหายาเอาข้างหน้า เพราะว่า อาจได้ยาที่ ไม่เหมือนกับยาที่ใช้อยู่เป็นประจำและได้ผลอยู่แล้ว

 2. ผู้ไม่มีโรคประจำตัว แต่อายุเลยวัยกลางคน และมีปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัว เป็นโรคหัวใจ หรือเบาหวาน หรือเป็นคนอ้วน ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง เช่น ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจเอกซเรย์ปอด หรือหัวใจ หากพบสิ่งผิดปกติให้รักษา เสียก่อน เพื่อไม่ให้กำเริบขณะอยู่เมกกะ

 3. ผู้ตั้งครรภ์ ควรยกเลิกการเดินทางไว้ก่อน เพราะนอกจากผิดระเบียบของทางการแล้ว ยังอาจ เกิดอันตรายอีกด้วย

 4. ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนด คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งอาจ ป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโรคที่มีทุกปีได้ อย่าได้ละเลย หรือหลีกเลี่ยงเป็นอันขาด

 5. การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่ควรทำมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่ง ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นอีก เป็นอุปสรรคต่อการทำฮัจย์ของท่านได้

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรค ร้ายแรง ซึ่งมักระบาดในช่วงเวลาฮัจย์ ซึ่งได้แก่ โรคไข้กาฬหลังแอ่น หรือโรคระบบทางเดินหายใจ บางอย่างที่พบบ่อยๆ คือ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดโรคแทรกอื่นๆ ตามมา ด้วย เป็นอุปสรรคต่อการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่นี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีด วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง โดยแจ้งความจำนงกับผู้นำกลุ่ม หรือแซะห์ของท่าน


ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปทำฮัจย์ด้วยสุขภาพที่ดี และทำพิธีฮัจย์ได้สมบูรณ์สมความตั้งใจ และ กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

 1. ห้องฉีดวัคซีน กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข โทร (02) 591-8393
 2. ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ในบริเวณสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทร กรุงเทพฯ โทร (02) 286-5114
 3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร (02) 535-1482
 4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ โทร (02) 249-4110, 249-4118
 5. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร (053) 922-133
 6. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา โทร (074) 251-548
 7. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร (076) 351-128
 8. สำนักงานสาธารสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
 9. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
 10. กองควบคุมโรค สำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร กรงเทพฯ โทร (02) 2475069
ข้อมูล: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขback
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved