Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ชีวิตและสุขภาพ > โรคน่ารู้

ท่านรู้จักวัณโรคดีแล้วหรือ

วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมาก ซึ่งสามารถทำให้เกิด วัณโรคได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่เป็นปัญหามากในปัจจุบัน คือ "วัณโรคปอด"

อาการที่น่าสงสัยว่าเป็นวัณโรค

1 อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
2 มีไข้ต่ำๆ ตอนบ่ายๆ
3 ไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์
4 ไอเจ็บหน้าอก หรือไอมีเลือดออก

ทราบได้อย่างไรว่า ป่วยเป็นวัณโรค

1 ตรวจเสมหะ ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะพบเชื้อโรค
2 เอกซเรย์ปอด พบแผลวัณโรคที่เนื้อปอด

การรักษาวัณโรค ท่านจะเลือกแบบไหน

ปัจจุบัน ประชาชนมีสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการมากขึ้น และสามารถเลือกรับบริการใน สิ่งที่ดีที่สุดได้ อย่าปล่อยโอกาสนี้ไป หากท่านป่วยเป็นวัณโรค ท่านจะเลือกรักษาแบบไหน

- กินยาเอง มีโอกาสหายเพียง 50% เพราะพบว่ามักจะกินยาไม่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการรักษา 6 เดือน และยังทำให้เชื้อวัณโรคดื้อยาอีกด้วย

- รักษาแบบหายแน่นอน ในระยะเวลา 6 เดือน โดยเลือกได้ 3 แบบ ดังต่อไปนี้

1 มากินยาที่สถานบริการทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการกินยาทุกครั้ง และลงบันทึกไว้เป็น หลักฐาน
2 กินยาโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล
3 กินยาโดยมีญาติเป็นผู้ดูแลให้กำลังใจผู้ป่วย และคอยเตือนผู้ป่วยพร้อมทั้งการดูแลการกลืนยา ทุกครั้ง ทุกมื้อ

การป้องกัน

วัณโรคสามารถป้องกันได้ด้วย

1 นำเด็กแรกเกิด ไปรับการฉีดวัคซีน บีซีจี
2 ผู้ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยวัณโรค ควรได้รับการตรวจเสมหะ และเอกซ์เรย์ปอด
3 ผู้ป่วยวัณโรคควรปิดปาก จมูก เวลาไอ หรือจาม บ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิด แล้วทำลาย โดยการต้ม เผา
4 จัดบ้านที่อยู่อาศัยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงแดดส่องถึง "แสงแดดฆ่าเชื้อวัณโรคได้"
5 อย่าสำส่อนทางเพศ อาจทำให้ติดเชื้อเอดส์ มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคง่ายขึ้น และงดสิ่งเสพติดทุก ชนิด เช่น เหล้า บุหรี่ เพราะสิ่งเหล่านี้ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม อาจทำให้รับเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้น

เชื้อไวรัสเอดส์ ทำให้การระบาดของวัณโรคเร็วขึ้น ผู้ติดเชื้อเอดส์ทำให้ระบบต้านทานโรคของคน ลดลง และถ้าติดเชื้อวัณโรคด้วย มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าผู้ไม่มีเชื้อเอดส์ถึง 30 เท่า และ เป็นชนิดรุนแรง จากสถิติพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคเอดส์ตายเพราะวัณโรค

ท่านสามารถไปรับการตรวจรักษา และฉีดวัคซีนบีซีจี ได้ที่นี่

- สถานตรวจโรคปอด กรุงเทพ
- โรงพยาบาลโรคปอด กรุงเทพ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพ
- ศูนย์วัณโรคเขต ทุกเขต
- โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ
- สถานีอนามัยที่ใกล้บ้านของท่าน
ข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรม กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข


back

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved