Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/













ชีวิตและสุขภาพ > โรคน่ารู้  >

โรคในช่องปากและวิธีการป้องกัน

โรคฟันผุ         โรคปริทันต์


โรคฟันผุ

โรคฟันผุ คือ การที่ฟันถูกทำลาย เกิดจากการสลายแร่ธาตุของฟันทำให้ฟัน ผุกร่อน ถ้าสังเกตพบตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเป็นรอยขาวขุ่นบนตัวฟัน จะสามารถ ยับยั้งการผุของฟันได้

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในช่องปาก ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลที่เรากินเข้าไป ทำให้เกิดกรด กรดนี้จะไปทำลายฟัน ทำให้เกิดฟันผุ

การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการกินอาหารหวาน เหนียว และติดฟันง่าย

2. ไม่ควรกินจุบจิบไม่เป็นเวลา เพราะจะทำให้ในช่องปากเกิดกรดอยู่ตลอด เวลา มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้

3. รักษาความสะอาด เหงือก และฟันด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูโอ ไรด์

4. ควรแปรงฟันให้ถูกวิธี และแปรงฟันให้ครบทุกซี่ ทุกด้าน การแปรงฟันควร แปรงลิ้นด้วย

5. ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน


โรคปริทันต์


โรคปริทันต์ คือ โรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะรอบๆ ตัวฟัน ซึ่งได้แก่ เหงือก, เนื้อเยื่อยึดรากฟัน, กระดูกหุ้มฟัน

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ในแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณขอบเหงือกปล่อยสาร พิษออกมาซึมไปตามขอบเหงือก ยิ่งถ้ามีหินปูนใต้เหงือกด้วยแล้ว การอักเสบ จะลุกลามเร็วขึ้น

หากไม่ได้รับการรักษา เนื้อเยื่อและกระดูกที่หุ้มรากฟันจะถูกทำลายไปในที่ สุด

การป้องกัน
1. แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีทั่วทุกซี่ฟันและทุกด้าน

2. ไม่เคี้ยวอาหาร โดยใช้ฟันข้างเดียว เพราะจะทำให้ฟันอีกข้างหนึ่งไม่ได้ รับการขัดสีจากอาหาร ทำให้เกิดหินปูนมาเกาะได้ง่าย

3. ใช้ไหมขัดซอกฟันเป็นประจำ



ข้อมูล: เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพ เรื่อง "โรคในช่องปากและวิธีการป้องกัน"
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร (02) 591-8162-3, 590-4330 และ 35




back


ข่าวสุขภาพ



มุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!




Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved