Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

แนะหญิงตั้งครรภ์ระหว่างรอคลอด อย่าเครียดมาก

นะหญิงตั้งท้องในขณะระหว่างรอคลอดอย่าเครียด และแสดงอาการ วิตก เพราะจะส่งผลต่อทารกน้อยในครรภ์ อาจถึงตายได้ ชี้การตั้งครรภ์ ไม่ใช่การเจ็บป่วย แต่เป็นภาวะปกติที่แม่ควรทำใจให้มีความสุขยิ้ม แย้ม เด็กเกิดมาจะได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

ร.อ.(หญิง) เพ็ญพร สมศิริ หัวหน้าโครงการเตรียมมารดาเพื่อการ คลอด กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เปิดเผยว่า ภาวะของหญิงตั้งครรภ์ เมื่อถึงกำหนดคลอด จะมีอาการวิตกและหลาย รายไม่สามารถควบคุมสภาวะจิตใจได้

บางรายเกิดความเครียดสูง ระบายออกด้วยการกรีดร้อง หรือพบแม้ กระทั่งในรายที่เจ็บคลอดแล้วระบายออกด้วยการนอนคว่ำกด ท้องกระแทกกับเตียงเพื่อให้คลอด และบางคนเจ็บปวดจนกลั้นหายใจ ทำให้หายใจไม่เป็นจังหวะ

ภาวะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ทำให้ทารกได้รับความ เครียด รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ประกอบกับการเจ็บท้องคลอดในการ ตั้งครรภ์แรก อาจต้องใช้เวลานานถึง 8 ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่เด็กจะมี อันตรายระหว่างรอคลอด เนื่องจากช่วงคลอดเป็นภาวะที่มดลูกหดรัด ตัว เด็กจะถูกบีบทุกทาง ถ้าแม่ดิ้นร้องไปมา เด็กก็จะถูกกดดันอยู่ใน ครรภ์ เกิดอาการถ่ายขี้เทาในท้อง เด็กร้องน้อย และตัวเขียวเพราะ ขาดออกซิเจนได้

นอกจากนี้ หลักสำคัญที่หญิงตั้งครรภ์ ควรทำความเข้าใจ คือ ภาวะการ ตั้งครรภ์ไม่ใช่การเจ็บป่วย เป็นภาวะที่มีความสุขสำหรับลูกผู้หญิง ความกลัว ความเครียดเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วย การเตรียมตัว มารดาก่อนเข้าห้องคลอดจึงมีความสำคัญมาก และปัจจุบันได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นในการแพทย์ด้านสูตินรีเวชกรรม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าได้จัดทำ โครงการเตรียมมารดาเพื่อ การคลอดมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และปรับ สภาพจิตใจคุณแม่คนใหม่ให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ภาวะ เจ็บท้องคลอดเพราะที่ผ่านมาพบว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นไม่ได้เตรียมตัว เตรียมใจก่อน

โครงการเตรียมมารดาเพื่อการคลอด ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตั้ง ครรภ์ในสตรีไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพราะการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง ส่งผลต่อสุขภาพของแม่ ทำให้มดลูกบางลง สำหรับหลักสูตรที่ใช้ใน การอบรมตามโครงการได้แก่ การให้ความรู้ในเรื่องการเจ็บท้องคลอด ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มีความรู้และสามารถแยกแยะได้ว่า การเจ็บท้อง เตือนกับการเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไร

เมื่อเกิดภาวะเจ็บท้องคลอดแล้วควรปฏิบัติตนต่อไปอย่างไร การออก กำลังกายเพื่อเตรียมตัวต่อการคลอด อิริยาบถหรือท่วงท่าต่างๆ ระหว่างตั้งครรภ์มีผลต่อการคลอดง่าย คลอดยาก รวมทั้งอิริยาบถที่ผิด ท่าทางตลอดการตั้งครรภ์ ยังส่งผลต่ออาการต่างๆ ตามมาหลังคลอด อาทิ การปวดหลัง การใช้ยาแก้ปวดระหว่างคลอดส่งผลต่อการหายใจ ทั้งลูกและแม่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีความพร้อม เข้าใจและล่วงรู้ สถานการณ์เกี่ยวกับการคลอดก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้รับสถานการณ์ การคลอดได้ดี

ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการเตรียมมารดาเพื่อการคลอดของโรงพยาบาล พระมงกุฏเกล้า จะสามารถอบรมหญิงตั้งครรภ์และสามีเพื่อเตรียม พร้อมในการเข้าร่วมการคลอดได้ประมาณ 100 คนต่อปี และพบว่า กลุ่มชนชั้นกลางให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนคลอดมากที่สุด การเข้าร่วมโครงการยังทำให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีโอกาสซักถามปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์อีกด้วย

ข่าวจาก: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน (7 มีค. 44)อ่านข่าวอื่นประจำสัปดาห์นี้

 • เตือนระวังเด็กเล็กเป็น "โ รคหัดญี่ปุ่น"
 • ยาคุมฯป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้
 • สถานที่ทำงานทำให้เกิดความเครียด
 • เตือนผู้บริโภคเลี่ยงสมุนไพรไร้มาตรฐาน

 • ข่าวสุขภาพ  มุมการกุศล : Charity area


  Email Login
  Password
  New users
  sign up!  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved

   [ Show Full Headers ]
  Copyright ฉ Everyone.net All Rights Reserved. Privacy Policy. Terms of Service.
  Privacy Policy.