Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

แนะฉีดไวรัสบีแก่เด็กแรกเกิดทุกคน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ใช้ถุงยางอนามัย กับคู่นอนที่ยังไม่ติดโรค เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการติดโรคจากอีกฝ่าย ย้ำการติดและ ระบาดมีลักษณะเดียวกับโรคเอดส์ ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

นพ.มงคล ณ สงขลา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายการควบคุมป้องกันโรคตับอักเสบว่า โรคตับอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ทำให้ตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ร่างกายมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ 2-3 วัน คลื่นไส้ แน่นท้อง ท้องอืด อาจเจ็บบริเวณชายโครงขวา และเมื่อไข้ลดบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง แต่อาการต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค หากรุนแรงมากอาจเสียชีวิตได้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า สำหรับชนิดของไวรัสที่สำคัญและมีความรุนแรง คือ โรคตับอักเสบชนิดบี เพราะจะมีการเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลัน และอักเสบแบบเรื้อรังได้ และในระยะยาวจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งตับ แต่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีส่วนใหญ่จะหาย และมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นได้ นอกจากบางคนจะยังคงมีเชื้ออยู่ในร่างกายต่อไปเป็นเวลานานโดยไม่มีอาการ แต่จะมีพาหะซึ่งพร้อมที่จะแพร่ไปให้คนอื่นได้

นพ.มงคล กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดและรู้ว่าเป็นพาหะของโรคนี้ สามารถปฏิบัติตัวได้เหมือนคนทั่วไป คือ สามารถทำงานและออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาได้ โรคนี้ไม่ติดต่อทางระบบหายใจ หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่จะติดต่อทางเลือด น้ำเหลือง และเพศสัมพันธ์

ดังนั้น หากคู่สมรสคู่ใดที่รู้ตัวว่า เป็นพาหะของโรคนี้ควรจะป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน เพราะการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้จะเหมือนกับโรคเอดส์

"โรคตับอักเสบชนิดบี ยังไม่มีการรักษาโดยเฉพาะ นอกจากรักษาตามอาการของโรค การพักผ่อนเป็นวิธีรักษาที่สำคัญที่สุด ผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ถ้ามีอาการตัวเหลืองควรงดอาหารมันๆ เพราะจะทำให้ท้องอืด งดการสูบบุหรี่ และดื่มสุราเพื่อป้องกันการเกิดการอักเสบเรื้อรัง" ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

นพ.มงคล กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไวรัสชนิดนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี แก่เด็กแรกเกิดฟรีทุกคนตามกำหนด 3 ครั้ง คือช่วงแรกเกิด อายุ 2 เดือน และ 6 เดือนตามลลำดับ เพราะการที่เด็กติดเชื้อจากมารดาตั้งแต่แรกเกิด จะส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งตับในอนาคตได้ จึงขอน้ำว่า การใช้วัคซีนในเด็กแรกเกิด เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ได้


ข่าวจาก: หนังสือพิมพ์กรุงเทพกรุงเทพธุรกิจ - 9 มีค.2544

อ่านข่าวสุขภาพอื่นๆ

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved

 [ Show Full Headers ]
Copyright ฉ Everyone.net All Rights Reserved. Privacy Policy. Terms of Service.
Privacy Policy.