Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

เผยคนไทยท้องร่วงเกือบ 1 ล้านรายต่อปี

เผยจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในไทยแต่ละปีมีเกือบ 1 ล้านราย เฉพาะปี 2543 มีถึง 846,678 ราย พบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในลำไส้และพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้อง

น.พ.สมทรง รักษ์เผ่า อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยถึงจำนวนผู้ป่วยอุจจาระร่วงในประเทศไทยว่า แต่ละปีมีถึงเกือบ 1 ล้านราย โดยเฉพาะปี 2543 ที่ผ่านมานั้นมีถึง 846,678 ราย ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในลำไส้และพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่น รับประทานอาหารไม่สะอาด หรือสุกๆ ดิบๆ ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หรือไม่ล้างมือหลังเสร็จภารกิจจากห้องน้ำ นอกจากนี้ อาจเกิดจากภาวะจิตใจ เช่น ความเครียด เป็นต้น

สำหรับอาการของผู้ป่วยอุจจาระร่วงโดยทั่วไป จะมีอาการ คือ ถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดเพียง 1 ครั้ง และอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีไข้ ปวดท้อง หรืออาเจียน เป็นต้น

ดังนั้น องค์การอนามัยโลก จึงได้กำหนดกฎทอง 10 ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วง คือ: -

  1. เลือกอาหารที่ผ่านขบวนการผลิตอย่างปลอดภัย เช่น เลือกนมที่ผ่านขบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ผัก-ผลไม้ ควรล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ ให้สะอาดทั่วถึง

  2. ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงก่อนรับประทาน หากพบว่า ในอาหารมีบางส่วนไม่สุกควรนำกลับไปปรุงให้สุกอีกครั้ง

  3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เพราะอาหารที่ปรุงสุกแล้ว หากตั้งทิ้งไว้จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตในอาหารได้

  4. หากมีความจำเป็นต้องเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้นานกว่า 4-5 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็น ส่วนอาหารสำหรับทารกนั้น ไม่ควรเก็บไว้ข้ามมื้อ

  5. ก่อนที่จะนำอาหารมารับประทาน ควรอุ่นให้ร้อน

  6. ไม่นำอาหารที่ปรุงสุกแล้วมาปนกับอาหารดิบอีก เพราะอาหารที่สุกอาจอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้

  7. ล้างมือให้สะอาดไม่ว่าจะเป็น ก่อนปรุงอาหาร ก่อนการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ

  8. ดูแลความสะอาดของพื้นที่สำหรับเตรียมอาหาร ล้างทำความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง

  9. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ

  10. ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหารและควรระวังเป็นพิเศษในการใช้น้ำเพื่อเตรียมอาหารเด็กทารก


ส่วนบางคนที่อาจมีอุจจาระร่วงเมื่อเกิดอาการเครียด ดังนั้น การทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียดก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้

น.พ.สมทรง กล่าวในตอนท้ายอีกว่า โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการช่วยกันดูแล สุขอนามัยในการรับประทานอาหาร การเก็บอาหารและการปรุงอาหาร รวมทั้งการล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะหยุดการเกิดโรคอุจจาระร่วงได้


ข่าวจาก: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

อ่านข่าวสุขภาพอื่นๆ

ข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved

 [ Show Full Headers ]
Copyright ฉ Everyone.net All Rights Reserved. Privacy Policy. Terms of Service.
Privacy Policy.