Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
แอลกอฮอล์กับคุณแม่ตั้งครรภ์

ยังไม่หลักฐานแน่ชัดระบุว่า การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพียง เล็กน้อยหรือดื่มบ้างในบางโอกาสจะมีผลเสียต่อทารกในครรภ์ แต่ จากการวิจัยพบว่าการดื่มเหล้ามากและดื่มเหล้าบ่อยๆ จะเป็นผลเสียต่อการ เจริญเติบโตของทารกในครรภ์เป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน หยุดดื่มเหล้าในระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์จะดีกว่า

ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่กับเพื่อนๆ ที่กำลังดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

•|พยายามหาเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์เจือปนอยู่ ที่ถูกใจดื่มเสียจะดีกว่า

•|ถ้าคุณแม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ให้จิบเพียงช้าๆ เพื่อให้อยู่นานที่สุด

•|ถ้าเพื่อนฝูงพยายามชักจูงให้คุณดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ก็ปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น

•|อย่าอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงที่กำลังเฮฮาปาร์ตี้ และดื่มเหล้ากันอย่างสนุกสนาน

ถ้าคุณมีปัญหาในการลด หรือเลิกดื่มเหล้าในระหว่างตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved