Poj
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/ชีวิตและสุขภาพ > ปลอดภัยไว้ก่อน
ชีวิตและสุขภาพ

หมวกนิรภัย


หมวกนิรภัย

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์จัดเป็นยานพาหนะที่ประชาชนให้ความนิยมกันอย่าง มากในการเดินทางสัญจร เนื่องจากมีราคาถูก ขับขี่ง่าย สะดวก ประหยัด น้ำมัน และมีความคล่องตัวในการใช้งาน แต่อันตรายของอุบัติเหตุจากรถ จักรยานยนต์ก็สูงมากเช่นกัน ดังคำพูดที่ว่า "เนื้อหุ้มเหล็ก" ไม่บาดเจ็บก็ตาย เมื่อเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง

"หมวกนิรภัย" เป็นอุปกรณ์สำคัญในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ เกิดขึ้นบริเวณศีรษะได้เป็นอย่างดี จากสถิติพบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่ สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยถึง 2 - 3 เท่า

ชนิดของหมวกนิรภัย มี 3 ชนิด คือ


1. หมวกนิรภัยชนิดเต็มหน้า เป็นหมวกเต็มใบ เปิดช่วงหน้าตรงตำแหน่งตา เท่านั้น มีส่วนป้องกันปากและคางด้านหน้า


2. หมวกนิรภัยชนิดเต็มศีรษะ เป็นรูปทรงกลม ปิดด้านข้าง และด้านหลัง เสมอแนวขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมาถึงปลาย คาง และมีสายรัดคาง


3. หมวกนิรภัยชนิดครึ่งศีรษะ เป็นรูปครึ่งทรงกลม ปิดด้านข้างและด้านหลัง เสมอระดับหู คลุมได้ครึ่งศีรษะ มีสายรัดคาง หมวกชนิดนี้สามารถป้องกันได้ เฉพาะศีรษะส่วนบนเท่านั้น

การเลือกใช้หมวกนิรภัย

1 เลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2 เลือกขนาดของหมวกให้พอดีกับขนาดของศีรษะ
โดยการทดลองสวมหมวก คาดสายรัดคางให้แน่น และทดสอบโดยการผลัก หมวกไปทางด้านหน้า และด้านหลัง ถ้าขอบหมวกเลื่อนขึ้นไปจนถึงกลาง ศีรษะหรือมากกว่านั้น ควรเปลี่ยนขนาดของหมวกใหม่ให้พอดี

3 เลือกหมวกที่มีสีสดๆ เพื่อช่วยให้คนขับรถอื่นๆ มองเห็นได้ชัดเจน โดย เฉพาะเวลากลางคืน

4 ควรเปลี่ยนหมวกใหม่ทุก 3 - 5 ปี เนื่องจากมีการเสื่อมอายุการใช้งาน หรือ หมวกที่เคยได้รับการกระแทกมาแล้ว ควรเปลี่ยนหมวกใหม่เช่นกัน

ข้อแนะนำ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

1 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ทุกครั้ง

2 ไม่ควรขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง

3 ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักสิ่งของ หรือคนโดยสารมากเกินจนทำให้รถทรงตัว ไม่ดี

4 การขับขี่ควรชิดทางด้านซ้ายยานพาหนะอื่นๆ ยกเว้นกรณีที่ต้องการเลี้ยว ขวา ควรให้สัญญาณไฟก่อนเปลี่ยนช่องทาง

5 หลีกเลี่ยงการขับขี่ระหว่างช่องทางเดินรถ

6 อย่าเร่งเครื่องยนต์ให้เกิดเสียงดังเกินควร ควรติดตั้งเครื่องลดเสียงที่ท่อ ไอเสีย

7 ขับขี่ด้วยความระมัดระวังบริเวณทางแยก หรือออกจากซอย (70% ของ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักจะเกิดตรงทางแยก)

8 ดูกระจกส่องข้าง และให้สัญญาณไฟทุกครั้ง ถ้าต้องการเปลี่ยนช่องทาง เดินรถ

9 ขับรถช้าลงในถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตก หรือหมอกลงจัด และควร เปิดไฟขณะขับขี่

10 ชะลอความเร็วลง ถ้ามีคนหรือสุนัขวิ่งในถนน หรือวิ่งตัดหน้า

11 งดการดื่มสุราก่อนการขับขี่

12 รถต้องมีเลขทะเบียนท้ายรถ และต่ออายุป้ายวงกลม เสียภาษีรถ จักรยานยนต์ทุกปี

13 อย่าลืมพกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยทุกครั้งที่ขับรถ

14 ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะขับขี่เสมอ

"สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยแน่"ข้อมูล: เอกสารพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "หมวกนิรภัย" โดยสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและ สาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร: (02) 590-6228, 590-6231, 590-6232


back


มุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved