Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ชีวิตและสุขภาพ > สุขภาพจิต
แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุโปรดอ่านข้อความในแต่ละข้ออย่างละเอียดและประเมิน ความรู้สึกของท่านในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ผู้สูงอายุที่ทำแบบทดสอบควรมีอายุระหว่าง 60-70 ปี ทั้งเพศชายหญิงมีความรู้อ่าน ออกเขียนได้ ไม่จำกัดอาชีพและสถานภาพการสมรส

2. ผู้สูงอายุต้องไม่มีอาการแสดงอย่างชัดเจนของความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย หรือทางด้านจิตใจชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

3. ไม่มีประวัติใช้ยาเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

4. ไม่ใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ก่อนทำแบบประเมิน และระหว่างทำแบบประเมิน


 • ให้ขีด / ลงในช่องที่ตรงกับ " ใช่ " ถ้าข้อความในข้อ นั้นตรงกับความรู้สึกของท่าน
 • ให้ขีด / ลงในช่องที่ตรงกับ " ไม่ใช่ " ถ้าข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกของท่าน


 • แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ใช่ ไม่ใช่ คะแนน
  1. คุณพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้
  2.คุณไม่อยากทำในสิ่งที่เคยสนใจหรือเคยทำเป็นประจำ
  3.คุณรู้สึกชีวิตของคุณช่วงนี้ว่างเปล่าไม่รู้จะทำอะไร
  4.คุณรู้สึกเบื่อหน่ายบ่อยๆ
  5. คุณหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในวันหน้า
  6. คุณมีเรื่องกังวลอยู่ตลอดเวลา และเลิกคิดไม่ได้
  7. ส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกอารมณ์ดี
  8. คุณรู้สึกกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณ
  9. ส่วนใหญ่คุณรู้สึกมีความสุข
  10. บ่อยครั้งคุณรู้สึกไม่มีที่พึ่ง
  11. คุณรู้สึกกระวนกระวาย กระสับกระส่ายบ่อยๆ
  12. คุณชอบอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกนอกบ้าน
  13. บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้า
  14. คุณคิดว่าความจำของคุณไม่ดีเท่าคนอื่น
  15. การที่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องน่ายินดี
  16. คุณรู้สึกหมดกำลังใจหรือเศร้าใจบ่อยๆ
  17. คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณค่อนข้างไม่มีคุณค่า
  18. คุณรู้สึกกังวลมากกับชีวิตที่ผ่านมา
  19. คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีเรื่องน่าสนุกอีกมาก
  20. คุณรู้สึกลำบากที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ
  21. คุณรู้สึกกระตือรือร้น
  22. คุณรู้สึกสิ้นหวัง
  23. คุณคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณ
  24. คุณอารมณ์เสียง่ายกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ
  25. คุณรู้สึกอยากร้องไห้บ่อยๆ
  26. คุณมีความตั้งใจในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไม่นาน
  27. คุณรู้สึกสดชื่นในเวลาตื่นนอนตอนเช้า
  28. คุณไม่อยากพบปะพูดคุยกับคนอื่น
  29. คุณตัดสินใจอะไรได้เร็ว
  30. คุณมีจิตใจสบาย แจ่มใสเหมือนก่อน
  รวมคะแนน


  การคิดคะแนน

  ข้อ 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 30

  ถ้าตอบว่า " ไม่ใช่ " ได้ 1 คะแนน

  ข้อที่เหลือถ้าตอบว่า "ใช่ " ได้ 1 คะแนน

  การแปลผล

  - คนสูงอายุปกติ คะแนน 0-12 คะแนน

  - ผู้มีความเศร้าเล็กน้อย คะแนน 13-18 คะแนน

  - ผู้มีความเศร้าปานกลาง คะแนน 19-24 คะแนน

  - ผู้มีความเศร้ารุนแรง คะแนน 25-30 คะแนน


  ที่มาข้อมูล: กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง สารศิริราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม 2537
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


  back
  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved