Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
เด็กวัย 1 - 5 ขวบ   >
โรคตาขี้เกียจ ( AMBLYOPIA )

ตาขี้เกียจ ( AMBLYOPIA ) หมายถึง ภาวะที่ตาข้างนั้นๆ มีสายตาไม่ดี เนื่องจากการพัฒนา ด้านสายตาของข้างนั้นในวัยแรกเกิดถึงประมาณ 4-5 ปี ถูกขัดขวางหรือหยุดไป เนื่องจากสาเหตุ ทางตาและโรคตาต่างๆ

ภาวะตาขี้เกียจนั้นสามารถแก้ไขให้สายตากลับคืนมาได้ ถ้าสามารถแก้ไขสาเหตุนั้น และรักษา ภาวะตาขี้เกียจได้ทัน ดังนั้น พ่อแม่ควรคำนึงถึงสภาวะนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะนี้ให้ลูกๆ มองเห็นได้ดีเท่ากันทั้ง 2 ตา ในภายหลัง

ภาวะตาขี้เกียจมักจะเป็นข้างเดียว แต่อาจเกิดได้ 2 ข้างด้วยเหมือนกัน ภาวะนี้พบค่อนข้างบ่อย ประมาณ 4 ใน 100 คน จึงมีข้อแนะนำว่าเด็กๆ ทุกคนควรได้รับการตรวจสายตาโดยกุมาร แพทย์หรือจักษุแพทย์ ก่อนอายุ 3 ปี

การพัฒนาของสายตา ปกติทารกแรกคลอดจะสามารถเห็นได้ลางๆ และจะมีการพัฒนาของสาย ตาโดยอาศัยแสงเข่าไปกระตุ้นจอประสาทตาให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ จนสามารถเห็นได้ ชัดเท่ากับผู้ใหญ่ เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ดังนั้น ถ้ามีอะไรไปขัดขวางการพัฒนาของสายตา เช่น เด็กเป็นต้อกระจกแต่กำเนิด แสงก็ไปกระตุ้นจอประสาทตาไม่ได้ ทำให้ตาข้างนั้นหยุดการ พัฒนาอยู่ตรงจุดนั้นๆ ทำให้ สายตาข้างนั้นไม่ดี เท่าอีกข้างก็เกิดสภาวะตาขี้เกียจขึ้น

ส่วนใหญ่ ่ ตาจะพัฒนาเต็มที่เมื่อเด็กอายุ 9 ปี และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าอายุ มากกว่านี้ ดังนั้น ตาขี้เกียจจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจพบและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด สาเหตุและอาการตาขี้เกียจอาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ที่ขัดขวางการใช้และการพัฒนาการ ของสายตา ส่วนใหญ่ ที่พบเกิดจากสาเหตุ ใหญ่ 3 สาเหตุ คือ

1.ตาเหล่
2.ปัญหาทางสายตา
3. โรคตาอื่นๆที่เป็นแต่กำเนิด


1. ตาเหล่ มักจะทำให้เกิดภาวะตาขี้เกียจได้ง่าย

2. สายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ในพวกนี้แสงจะไม่สามารถ โฟกัสมาจากที่จอประสาทตาได้ ทำให้การพัฒนาของสายตาข้างนั้นๆ หรือ 2 ข้างไม่ปกติ

3. โรคตาบางชนิด เช่น ต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด อาจจะเป็นตาเดียวหรือ 2 ตา ก็ได้ ทำให้การ พัฒนาของสายตาไม่เป็นไปตามขั้นตอนปกติก็จะเกิดภาวะตาขี้เกียจขึ้น

การรักษา ตาขี้เกียจจำเป็นต้องรักษาอีกต่อไป โดยการปิดตาข้างดีนานเป็นเวลาอาทิตย์หรือ เดือนภายใต้การควบคุมของจักษุแพทย์ เพื่อบังคับให้ตาขี้เกียจใช้งานและฟื้นฟูสายตาข้างนั้น หลังจากนั้น ก็ยังคงต้องปิดตาข้างดี เป็น เวลานานนับเป็นปีๆ เพื่อคงสายตาขี้เกียจนั้นให้ดีหลัง จากฟื้นขึ้นมาแล้ว จนกระทั่งอายุ 9 ปี ซึ่งหลังอายุนี้แล้วตาขี้เกียจจะไม่เกิดขึ้นอีก

ในกรณีที่มีต้อกระจกก็จำเป็นต้องผ่าตัดลอกต้อกระจกก่อน หลังผ่าตัดก็ต้องใช้แว่น หรือคอน แทคเลนส์ ในรายที่ปิดตาอย่างเดียวไม่พออาจจะมีการกระตุ้นประสาทตา โดยใช้เครื่องฝึก กล้ามเนื้อตา ( SYNOPTOPHORE ) ช่วยในระยะแรกๆ ร่วมกับการปิดตาและฝึกตาข้างดี


ข้อมูลโดย: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จากคอลัมน์ มุมโรงหมอ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved