Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
เด็กวัย 1 - 5 ปี   >
การดูแลเด็กตามช่วงอายุต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ปี


คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองควรให้การดูแลเด็กตามช่วงอายุ ดังต่อไปนี้

เด็กวัยแรกเกิด - 1 เดือน

1 การดูแลสะดือเด็ก เมื่อสะดือยังไม่หลุด ควรเช็ดสะดือให้แห้งหลังอาบน้ำทุกครั้ง ด้วย แอลกอฮอล์เช็ดแผล ห้ามใช้แป้ง หรือยาผงใดๆ โรยสะดือเป็นอันขาด ไม่จำเป็นต้องห่อสะดือ เด็ก
2 การถ่ายอุจจาระเหลวหลายครั้ง อาจเกิดขึ้นได้ในเด็กที่กินนมแม่ เพราะนมแม่มีฤทธิ์ช่วย ระบายอยู่แล้ว โดยเฉพาะเด็กที่ดูดนมเก่ง แต่ถ้าถ่ายบ่อยและไม่ค่อยดูดนม ต้องรีบปรึกษา แพทย์
3 เด็กตัวเหลืองควรพาไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4 ห้ามกวาดยาโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่ช่องคอ เด็กอาจติดเชื้อและมีการ อักเสบตามมาได้

เด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี

1 ห้ามกวาดยาโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่ช่องคอ เด็กอาจติดเชื้อและมีการ อักเสบตามมาได้

2 ไปตรวจสุขภาพเมื่ออายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, ขวบครึ่ง, สองขวบ หลังจากนั้น นำเด็กไปตรวจสุขภาพทุกปีจนเด็กอายุ 5 ขวบ

3 โปรดระวังอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กของท่าน เช่น น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ไฟฟ้า ดูด จมน้ำ กินสารพิษ อุบัติเหตุบนท้องถนน และอื่นๆ

หากเด็กมีอาการดังต่อไปนี้ รีบนำเด็กไปพบแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 • ซึม
 • ซีด
 • ไข้สูง
 • ชัก
 • ท้องอืด
 • อาเจียน
 • หายใจเร็ว
 • หอบ
 • หายใจลำบาก


  ข้อมูล: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


  back
  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved