Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
เด็กวัย 1 - 5 ขวบ   >
การดูแลสุขภาพฟันของลูกน้อย

ทันตแพทย์แนะนำให้เริ่มพาเด็กมาตรวจสุขภาพฟันตั้งแต่อายุ 1 - 2 ขวบ

1 การทำความสะอาดช่องปากและฟัน
- ช่วงทารก ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดเหงือก กระพุ้งแก้ม และเพดานปาก
- ช่วงฟันขึ้นหลายซี่ ให้เริ่มคุ้นเคยกับแปรงสีฟันเด็ก
- เริ่มใช้ยาสีฟันเด็ก เมื่อเด็กบ้วนน้ำเป็น โดยใช้ยาสีฟัน ขนาด < 5 มม.
- หลังอายุ 6-8 ปี จึงอนุญาตให้เด็กแปรงฟันเอง

2 พฤติกรรมการดื่มนม และกินอาหาร
- ป้องกันการติดขวดนม ด้วยการเริ่มให้อาหารเสริมตามวัย (4-5 เดือน)
- หลีกเลี่ยงการให้ดูดนมจนหลับไป หรือให้น้ำตามหลังดูดนมเพื่อล้างคราบนม
- ฝึกให้เด็กกินนมจากแก้วเมื่ออายุ 1 ปี
- หลีกเลี่ยงของหวาน ถ้าจำเป็นควรให้หลังอาหาร

3 เสริมฟลูโอไรด์ป้องกันฟันผุ

เนื่องจากส่วนใหญ่น้ำประปาในประเทศไทย มีปริมาณฟลูโอไรด์ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน ทางชมรมทันตกรรมแห่งประเทศไทยปี 2539 จึงได้แนะนำการใช้ ฟลูโอไรด์เสริมในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนถึง 16 ปี สามารถป้องกันฟันผุ ตามตารางดังนี้

ปริมาณฟลูโอไรด์ในน้ำดื่ม
อายุ < 0-3 ppm 0.3-0.6 ppm < 0.6 ppm
6 เดือน - 3 ปี
3-6 ปี
6-16 ปี
0.25 มก./วัน
0.50 มก./วัน
1.0 มก./วัน

0.25 มก./วัน
0.50 มก./วันโดยมีผลป้องกันฟันผุทั้งต่อฟันที่ยังไม่ขึ้น และฟันที่ขึ้นแล้ว และให้ระวังการได้รับเกินขนาดที่ แนะนำ ทั้งจากเด็กและผู้ดูแล เพราะจะทำให้เกิดพิษอย่างเฉียบพลัน หรือตกกระในกรณี
เรื้อรังได้

การเคลือบฟลูโอไรด์ แนะนำในรายที่สามารถบ้วนน้ำได้ ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ช่วยป้องกันฟันผุได้ 30-40%


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved