Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/
ชีวิตและสุขภาพข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม คือโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ


สาเหตุและปัจจัยส่งเสริม ได้แก่

 • เสื่อมตามอายุ
 • น้ำหนักตัวมาก
 • ใช้งานข้อเข่ามากเกินไป
 • กล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรง
 • ท่าทางการใช้ข้อเข่าไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งพับเพียบ นั่งยอง
  นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ
 • การบาดเจ็บต่อข้อเข่า
 • ขาดการออกกำลังกาย


  อาการ

 • ปวดรอบเข่า นั่งยองๆ แล้วลุกขึ้นลำบาก
 • ปวดเวลาลงน้ำหนัก เช่น ขึ้น - ลงบันได
 • เคล็ดตึงและอาจบวมร้อนรอบๆ ข้อเข่า
 • ในรายที่เป็นมาก เวลาเดิน หรือยืนเข่าจะโก่งและงอผิดรูป


  การป้องกันและรักษา

  1. ลดน้ำหนักตัวในรายที่อ้วน โดย

 • อย่ากินจุกจิก
 • ลดอาหารไขมัน แป้ง และน้ำตาล
 • รับประทานผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น
 • ดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหาร ประมาณ 1 - 2 แก้ว
 • ลดอาหารมื้อเย็น
 • งดขนมหวาน และผลไม้ที่มีรสหวาน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  2 หลีกเลี่ยง การใช้ข้อเข่าในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นั่งคุกเข่า, นั่ง ยองๆ, นั่งขัดสมาธิ, นั่งพับเพียบ

  3 หลีกเลี่ยงการใช้ข้อเข่ามากเกินไป เช่น การยืนนานๆ, การขึ้นลง บันได, การยกของหนัก

  4 ควรปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการปวดเข่ามาก เข่าโก่ง หรืองอผิดรูป

  การรักษาแบ่งเป็น

 • การรักษาทางกายภาพ เช่น การใช้ความร้อน-เย็นประคบ
 • การใช้เครื่องพยุง เช่น ไม้เท้าพยุงเดิน
 • การผ่าตัดในกรณีที่มีการเสื่อมรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
  ซึ่งมี 2 วิธี คือ

  - การผ่าตัดกระดูกให้ตรง
  - การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  5 การบริหารกล้ามเนื้อ
  ควรบริหารร่างกายเป็นประจำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ ชะลอการเสื่อมของข้อ

  การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและเข่า

  ท่านอน - เหยียดเข่า
  ทำได้โดยการ ใช้หมอนหนุนใต้เข่า ออกแรงให้เข่ากดหมอนต่ำลง แล้ว เหยียดเท้าออกไป ทำสลับไปมา

  ท่านอน - ยกขา - เหยียดเข่า
  นอนหงายชันเข่าข้างหนึ่งทำมุม 45 องศากับพื้น ยกขาอีกข้างเหยียดตรงส้น เท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต เกร็งไว้ 5 - 10 วินาที พัก ทำสลับกันข้างละ 10 ครั้ง

  ท่านั่งเกร็งกล้ามเนื้อต้นขา
  นั่งเก้าอี้เตี้ยๆ แล้วเหยียดเข่าตรง เกร็งค้างไว้ทั้งสองข้าง 5 วินาที ทำซ้ำจน รู้สึกเมื่อย 12 - 24 ครั้ง บริหารวันละ 2 - 4 ชุด เช้า - เย็น

  ท่านั่ง - ยืน - บนเก้าอี้
  ให้นั่งเก้าอี้ธรรมดา แล้วลุกขึ้นยืนตรง สลับกับนั่งลงช้าๆ ทำทุกวัน เช้า - เย็น รอบละ 50 - 100 ครั้ง
  ข้อมูล: คลินิคกระดูกและข้อ หอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  back


  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved