Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
ชีวิตและสุขภาพมะเร็งช่องปาก
มะเร็งช่องปาก หมายถึง มะเร็งของกระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก เพดาน ปาก พื้นปาก และริมฝีปาก พบได้ในเพศหญิง และเพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป


สาเหตุ

เกิดจากการอักเสบเรื้อรังร่วมกับการระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆ นานๆ อาจ เนื่องมาจากฟันแหลมคม ฟันผุ เหงือกเป็นหนอง เกิดการอักเสบเรื้อรัง การ รับประทานหมากพลู อมยาฉุน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า เป็นสาเหตุทำให้เกิด มะเร็งช่องปากได้


อาการ

1 เริ่มด้วยมีแผลในช่องปาก รักษาไม่หายเป็นเวลานานเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป และไม่เจ็บปวด

2 มีฝ้าขาวในช่องปาก ร่วมกับตุ่มนูนบนเยื่อบุช่องปากและลิ้น

3 มีก้อนไม่รู้สึกเจ็บในช่องปาก โตเร็ว และในที่สุดแตกออกเป็นแผล

4 ต่อมามีก้อนที่คอเกิดขึ้น กดไม่เจ็บ บวมโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแตกออก เป็นแผล


การวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยมีหลายวิธี แต่ที่แน่นอนคือ การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยกล้อง จุลทรรศน์


การรักษา

อาจทำโดยการผ่าตัด การบำบัดทางรังสี หรือเคมีบำบัด การรักษาอาจใช้วิธี เดียวหรือร่วมกันหลายวิธีก็ได้


การป้องกัน

1 ควรแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 - 5 นาที

2 ควรบ้วนปากหลังรับประทานอาหารทันทีและทุกครั้ง

3 ควรล้างฟันปลอมชนิดถอดได้หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง โดยเฉพาะ บริเวณตะขอ และควรถอดออกเวลากลางคืน

4 ควรรับประทานอาหารเนื้อหยาบเพื่อช่วยในการทำความสะอาดฟันด้วย ได้แก่ ผักและผลไม้ เช่น ก้านผัก, ฝรั่ง, มันแกว ฯลฯ

5 ควรใช้ฟันทุกซี่เคี้ยวอาหาร ไม่ควรถนัดเคี้ยวข้างเดียวเพื่อให้เหงือกฟัน แข็งแรง

6 ควรไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติถึงแม้ว่าไม่มี อาการเจ็บปวดก็ตาม

7 ควรงดสิ่งเสพติด ได้แก่ เหล้า, บุหรี่, ยาฉุน, และหมากพลู ควรรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

8 ควรใช้ยาตามทันตแพทย์และแพทย์สั่ง เพื่อผลการรักษาที่ดี และป้องกัน การดื้อยา


สิ่งผิดปกติที่ควรปรึกษาแพทย์

1 มีตุ่ม หรือก้อนเกิดขึ้นบริเวณใต้คาง คอ และบวมโตขึ้น

2 มีการอักเสบเรื้อรังในช่องปาก ไม่หายภายใน 3 สัปดาห์

3 มีฝ้าขาวลักษณะเป็นรอยนูนในช่องปาก

4 มีแผลบนเหงือก และฟันโยก อาจมีฟันผุร่วมด้วยหรือไม่มีก็ได้

5 มีแผลที่ลิ้นเรื้อรังไม่หาย เจ็บ ควรปรึกษาแพทย์
ข้อมูล: เรื่อง "มะเร็งช่องปาก" สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

back


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved