Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ทารกแรกเกิด - 1 ขวบ   >
อาหารทารกอายุ 0 - 12 เดือน ใน 1 วัน

แรกเกิดถึงครบ 4 เดือน (120 วัน)

กินนมแม่อย่างเดียว ไม่ต้องให้อาหารอื่น


อายุครบ 4 เดือนขึ้นไป

กินนมแม่ ข้าวบดไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืดวันละ 1 ครั้ง แล้วกินนมแม่ตามจนอิ่ม


อายุครบ 5 เดือน

กินนมแม่ เพิ่มข้าวบดเนื้อปลาสุกสลับกับไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด วันละ 1 ครั้ง แล้วกินนมแม่ตามจนอิ่ม


อายุครบ 6 เดือน

กินนมแม่ ข้าวบดเนื้อปลาสุก หรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด โดยเพิ่มผักสุกบดด้วยทุกครั้งเป็นอาหารแทนนมแม่ 1 มื้อ มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1 มื้อ


อายุครบ 7 เดือน

กินนมแม่ เพิ่มเนื้อสัตว์สุกบดชนิดอื่น เช่น ไก่ หมู และตับสัตว์สุกบด หรือทั้งไข่แดงและไข่ขาวต้มสุกบดลงในข้าว และผักบดสลับกับอาหารที่เคยให้เมื่ออายุครบ 6 เดือน มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1 มื้อ


อายุครบ 8 - 9 เดือน

กินนมแม่ กินอาหารเช่นเดียวกับเมื่ออายุครบ 7 เดือน แต่บดหยาบและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นอาหารหลักแทนนมแม่ได้ 2 มื้อ มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1 มื้อ


อายุครบ 10 - 12 เดือน

กินนมแม่ กินอาหารเช่นเดียวกับเมื่ออายุครบ 8 - 9 เดือน แต่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น เป็นอาหารหลักแทนนมแม่ได้ 3 มื้อ มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1 มื้อ(จากคำแนะนำของอนุกรรมการวิชาการโภชนาการ ในคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ)


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved