Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ทารกแรกเกิด - 1 ขวบ   >
ของเล่นและการเล่นของเด็กวัยทารก

ของเล่นและการเล่นของเด็กวัยทารก
อายุ ของเล่น วัตถุประสงค์
แรกเกิด - 6 เดือน
 • เครื่องแขวนสีสด เช่น ปลาตะเพียน, โมบายสีสด, เบบี้ยิม เศษผ้า, ลูกพลาสติคกลม,
 • ถ้ามีเสียงด้วย ยิ่งดี ผูกให้แน่นกันตก
 • เครื่องเขย่าให้เกิดเสียง
 • ตุ๊กตายางผิวหยาบแต่นุ่มนิ่ม หรือ ตุ๊กตาผ้า
 • ของเล่นประเภทไขลาน
 • กล่องเพลง
 • กระตุ้นการใช้สายตา และการจับต้องด้วยมือและเท้า

 • ให้จับ ฉวย คว้า เขย่า โขก และฝึกฟัง
 • สังเกตดูความเคลื่อนไหว
 • ฝึกการฟังเสียง
  7 - 12 เดือน
 • วงแหวนยาง หรือพลาสติคชนิดนุ่ม    ที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษให้ทารกกัดเล่น
 • กล่องเปล่าขนาดต่างๆ
 • ของเล่นประเภทไขลาน (ไม่มีเสียงดังเกินไป)
 • เกมจ๊ะเอ๋
 • ของเล่นที่ตกไม่แตก
 • ใช้กัด หรือย้ำเล่น เพื่อทำให้เหงือกแข็งแรง และให้จับเล่น
 • (ควรมีขนาด สำหรับฝึกการหยิบ จับ และการช้อน พอเหมาะกับมือเด็ก)
 • เพื่อคืบคลานตามของที่เคลื่อนที่ไป เพื่อฝึกกล้ามเนื้อหลังและขา
 • ฝึกทักษะเรื่องการคงอยู่ของวัตถุ
 • ฝึกการใช้มือหยิบของออกจากกล่อง หรือตะกร้า
  1 - 2 ขวบ
 • รถหรือของเล่นที่ผลักไปข้างหน้าได้
  รถหรือของเล่นที่ลากจูงได้
 • ลูกบอลผ้า หรือพลาสติค (ปลอดสารพิษ) ขนาด 8-24 นิ้ว
 • ของเล่นที่ตักตวงกับทราย เช่น ถัง ช้อน พลั่ว
 • แท่งไม้ หรือกล่องขนาดต่างๆ ทำเป็นชุด
 • กระดานค้อนตอก (ผู้ปกครองควรคอยดูแลใกล้ชิดขณะเล่น)
 • ภาพตัดต่อ 3-6 ชิ้น เป็นไม้ หรือกระดาษแข็ง
 • ดินสอสีหรือดินสอเทียนแท่งใหญ่ และกระดาษ
 • หนังสือรูปภาพ ทำด้วยผ้าหรือกระดาษ อาหาร สิ่งของที่รู้จัก
 • กล่องดนตรี
 • ของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงเมื่อบีบ
 • ตุ๊กตา
 • ฝึกการเดินเร็ว
 • ฝึกกล้ามเนื้อแขน มือ และการใช้สายตาประสาน กับกล้ามเนื้อแขน ตา
 • ฝึกกล้ามเนื้อแขน - มือ
 • ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบขนาด และฝึกทักษะการใช้มือหยิบมาเรียงช้อนกัน
 • ฝึกทักษะแขน และมือ
 • ฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก และความจำ
 • ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วและมือ การลากเส้นวงกลม
 • ฝึกการสังเกตภาพ ฝึกการเรียกชื่อสัตว์ฝึกการอ่านจากภาพ
 • ฝึกฟังเสียง ฝึกทักษะมือ
 • ฝึกทักษะการจัด กระทำกับสิ่งของให้เกิดผลอย่างที่ต้องการ
 • เล่นเลียนแบบ


  back
  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved