Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
วัคซีนตัวใหม่ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
วัคซีนตัวใหม่ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)จากเชื้อแบคทีเรีย Pneumococcus

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (Food and Drug Administration - FDA) ได้ประกาศวันที่ 17 ก.พ. 43 ให้การรับรองวัคซีนตัวใหม่ ว่าสามารถป้องกันโรค Meningitis (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) และโลหิตเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pneumococcus ว่าได้ผลดีและยังอาจป้องกันโรคติดเชื้อทางหู (ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวเดียวกัน) ได้อีกด้วย โดยวัคซีนดังกล่าวมีชื่อว่า Prevnar ผลิตโดยบริษัท Wyeth Ayerst Laboratories

ศูนย์ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (The Centre for Disease Control and Prevention) ได้แนะนำให้เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิวัคซีนที่ควรได้รับตามกำหนด โดยมีกำหนดฉีดวัคซีนเมื่อเด็กอายุ 2, 4, และ 6 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกครั้งระหว่าง 12 - 15 เดือน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ขวบ ได้รับคำแนะนำให้ฉีดในบางรายเท่านั้นที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย Pneumococcus

ทั้งนี้โดยทำการทดลองฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับเด็กจำนวน 38,000 คนและ พบว่าป้องกันโรค Meningitis จากเชื้อแบคที่เรียตัวนี้ได้ถึง 90% และลดอาการติดเชื้อทางหูได้ 23%

ในแต่ละปีเด็กในสหรัฐอเมริกาติดเชื้อนี้ถึง 16,000 คน โดยจำนวนนี้เป็น เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 1,400 คน และเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุด ครึ่งหนึ่งของเด็กที่เป็นโรค Meningitis จะมีอาการสมองถูกทำลาย, สูญเสียการได้ยิน และ 10% ถึงขั้นเสียชีวิต

ในสหรัฐ ขณะนี้จัดเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างแพงคือมีราคา 232 เหรียญสหรัฐ สำหรับการฉีดครบชุด คือ 4 เข็ม (ฉีด 2, 4, 6 เดือน และฉีดกระตุ้น 12-15 เดือน) ตกราคาเข็มละ $58 สำหรับทารกที่เริ่มฉีดเข็มแรกระหว่างอายุ 7-11 เดือน ให้ฉีดแค่ 3 ครั้ง (รวมเข็มแรก) และเด็กอายุ 1-2 ขวบฉีดเพียง 2 ครั้ง ส่วนเด็ก 2 ขวบขึ้นไปฉีดเพียงเข็มเดียว หลังการฉีด เด็กอาจมีอาการเป็นไข้ต่ำๆ ระคายผิว, มึนงง, นอนกระสับกระส่าย ซึ่งเหมือนการฉีดวัคซีน DTP และ Hib โดยทั่วไป

(หมายเหตุ: ก่อนหน้านี้มีวัคซีนสำหรับเด็กอีกตัวที่ฉีดป้องกันโรค Meningitis ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า Haemophilus influenza หรือ Hib)visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved