Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
นมผสมเติมกรดไขมันทำให้ทารกฉลาด
จากการวิจัยล่าสุดพบว่านมผสมที่เติมกรดไขมันชนิดเดียวกับที่พบ ในนมแม่สามารถพัฒนามันสมองของเด็กทารกได้เหมือนกัน

นักวิจัยจากสถาบัน Retina Foundation of the Southwest ในดัลลัส อเมริกา พบว่า สารอาหารที่เพิ่มลงไปในนมผสมนั้นไม่การันตีว่า จะทำให้เด็กทารกที่กินเข้าไปกลายเป็นจีเนียสขึ้นมา แต่พบว่ากรด ไขมันที่เติมลงในนมผสมนั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็ก ทารกได้ใกล้เคียงกับนมแม่

การวิจัยครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Developmental Medicine and Child Neurology ซี่งมีสาระสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการ เปรียบเทียบระหว่างนมสมที่เติมกรดไขมันกับนมผสมธรรมดา การวิจัยครั้งที่ผ่านมามักเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างนม ผสมกับนมแม่

ผลของการวิจัยครั้งนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากนานาประเทศที่ต้อง การให้มีการเติมกรดไขมัน 2 ชนิด คือ กรด Docosahexgenoic (DHA) และ กรด Arachidonic (AA) ลงไปในนมผสมที่วางขายโดย ทั่วไป ซึ่งกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้พบในน้ำนมแม่

ขณะนี้มีมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่อนุมัติให้มีการเติมกรดไขมัน ดังกล่าวลงในนมผสมแล้ว แต่ในสหรัฐเองเรื่องนี้ยังอยู่ภายใต้การ พิจารณาขององค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration - FDA) ซึ่งจะประกาศผลภายใน 8 เดือนนี้

ในการวิจัยได้แบ่งทารกจำนวน 56 คนออกเป็น 3 กลุ่มและให้กิน นมผสมต่างกันเป็นเวลา 4 เดือน โดยกลุ่มแรกกินนมผสมที่ไม่ เติมกรดไขมันเลย กลุ่มที่ 2 กินนมผสมที่เติมกรดไขมัน DHA และกลุ่มที่ 3 กินนมผสมเติมกรดไขมันทั้ง 2 ชนิดคือ DHA และ AA หลังจากครบ 4 เดือนทารกทั้งหมดจึงกลับมากินนมผสม ธรรมดาที่ไม่เติมไขมัน เมื่อทารกอายุครบ 18 เดือนจะมีการวัด ผลพัฒนาการของทารกโดยใช้ระบบเบย์ลี่สเกล (Bayley Scales of Infant Development) ซึ่งเป็นการวัดผล มาตรฐานของพัฒนาการทางกายและสมองของทารก โดยมีคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 100 คะแนน

Eileen E Birch ซึ่งเป็นผู้วิจัยในครั้งนี้พบว่า ทารกที่กินนมผสม เติมกรดไขมัน DHA และ AA ได้คะแนนพัฒนาการทางสมอง เท่ากับ 105.6 คะแนน หากเปรียบเทียบกับเด็กทารกที่กินนม แม่จะเห็นว่าใกล้เคียงกันเพราะทารกกินนมแม่อย่างเดียวได้ 106 คะแนน ส่วนเด็กที่กินนมผสมธรรมดาที่ไม่เติมกรด ไขมันได้ 98 คะแนน และทารกที่กินนมนสมเติมกรด DHA อย่างเดียวได้ 102 คะแนน

นักวิจัยแถลงว่า ถึงแม้ทารกที่กินนมผสมเติมกรดไขมันดัง กล่าวจะมีคะแนนพัฒนาการทางสมองสูงกว่าทารกกินนม ผสมธรรมดา แต่ ไม่ได้หมายความว่าระดับ IQ ของเด็กจะ แตกต่างกันเมื่อเติบโตขึ้น ทั้งนี้การวิจัยไม่สามารถทำนาย ถึงระดับมันสมองของเด็กเมื่อเริ่มวัยเข้าสู่รั้วโรงเรียน เพียงแต่บอกถึงผลคะแนนพัฒนาการทางสมองใน วัยทารกเท่านั้น

ทารกเหล่านี้จะได้รับการวัดผลอีกครั้งเมื่ออายุ 4 และ 9 ขวบ เพื่อทราบว่าพัฒนาการทางสมองที่สูงในวัยทารกจากการกิน นมผสมเติมกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้จะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป เรื่อยๆ จนถึงวัยเข้าเรียนหรือไม่

นอกจากนั้น ยังมีข้อกังขาอีกประการคือ จะมีผลกระทบระยะ ยาวที่จะเกิดขึ้นจากการเติมกรดไขมันดังกล่าวซึ่งทำเลียนแบบ กรดไขมันในนมแม่ลงไปในนมผสมสำหรับทารกหรือไม่

ข่าวจากสำนักข่าวเอพี วอชิงตันvisit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved