Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
ผู้ชายแก้ปัญหาเก่งกว่าผู้หญิง?
จากการวิจัยพบว่า ผู้ชายและผู้หญิงใช้สมอง ส่วนที่ต่างกันในการหาทิศทางเมื่ออยู่ในที่แปลกถิ่น แต่นักวิจัยท่านอื่นไม่เห็นด้วยกับผลสรุปนี้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Ulm ในเยอรมัน ระบุผลการวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Neuroscience ฉบับเดือน เมษายน 43 ว่าทำการศึกษาผู้ชายจำนวน 12 คน และผู้หญิง12 คน โดยให้ทั้งสองเพศหาทาง ออกจากเขาวงกตสามมิติพร้อมกัน ซึ่งจำลอง อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะที่นักวิจัย ทำการตรวจจับการทำงานของสมองทั้งสองฝ่าย ผลปรากฏว่าผู้ชายสามารถหาทางออกได้ ภายใน 2 นาที 12 วินาที ในขณะที่ผู้หญิง ทำได้ช้ากว่าคือ 3 นาที โดยทั้งสองเพศใช้ hippocampus(รูปร่างคล้ายกล้วยหอม เป็นส่วนที่อยู่ลึกในสมอง) ซีกขวาเหมือนกัน ที่ต่างกันคือผู้หญิงใช้สมองส่วนข้างและ ด้านหน้าซีกขวา ส่วนผู้ชายใช้สมองส่วน hippocampus ซีกซ้าย ในการแก้ไขปัญหาทางออก

ผลการวิจัยนี้ยังไม่มีข้อสรุป เพราะมีนัก วิทยาศาสตร์หลายรายไม่เห็นด้วยกับการวิจัยนี้ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว กับส่วนต่างๆ ของสมอง เชิญคลิ๊กที่นี่

แต่ที่แน่ๆ ไม่ทราบว่าทำไมผู้ชายจึงไม่ ชอบจอดรถลงไปถามทางเมื่อขับรถหลงทาง มักจะทู่ซี้พยายามขับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหาทางเจอเอง


Source: สำนักข่าวเอพี
Last updated: 2 April 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved