Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
อายุต่ำกว่า 4 ขวบ ไม่ควรเรียนว่ายน้ำ

สมาคมแพทย์กุมารแห่งอเมริกาประกาศเตือนบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายว่า ไม่ควรให้เด็กเรียนว่ายน้ำจนกว่าจะมีอายุครบ 4 ขวบเต็มเสียก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่เด็กอาจจะเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ ทั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแพทย์กุมาร ฉบับเดือนเมษายน 2543 โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะพัฒนาการ ของเด็กวัยต่ำกว่า 4 ขวบยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะเรียนรู้การ ว่ายน้ำและการรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองขณะอยู่ในน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 1-2 ขวบเป็นวัยที่มี ความเสี่ยงในการจมน้ำสูงที่สุด มากกว่าวัยใดๆ เลย ทีเดียว

ปัจจุบันในอเมริกา มีเด็กทารกและเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ประมาณ 5 - 10 ล้านคนที่กำลังเรียนว่ายน้ำอยู่ โดยที่โปรแกรมการสอนว่ายน้ำเหล่านี้ไม่สามารถรับประกัน ได้ว่านักเรียนจิ๋วๆ เหล่านี้จะปลอดภัย 100% จากการจมน้ำ แม้ว่าจัดสอนโดย YMCA หรือ Redcross ก็ตาม เพราะคอร์สสอนว่ายน้ำเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสอนให้เด็กๆ เป็นนักว่ายน้ำอย่างเต็มตัวได้ รวมทั้งไม่ได้สอนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้ขณะที่ว่ายน้ำตามลำพัง สมาคมแพทย์กุมารฯ ยังระบุเพิ่มเติมว่า คอร์สสอนว่ายน้ำเองก็ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อโฆษณาให้ ผู้ปกครองส่งเด็กเล็กๆ เหล่านี้มาเรียนเพื่อป้องกันการจมน้ำ

แต่ก็แนะนำว่า หากผู้ปกครองยังคงต้องการนำเด็กทารกและ เด็กวัยก่อนเข้าเรียน (0 - 4 ขวบ) มาเรียนว่ายน้ำ ควรเลือกคอร์สที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาควบคุมดูแลเด็กๆ ขณะว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิด และต้องไม่เป็นคอร์สที่ให้ศีรษะเด็กอยู่ใต้น้ำ เพราะจะทำให้เด็กๆ ไม่สบายจากการติดเชื้อซึ่งเกิด จากความสกปรกของน้ำในสระ หรืออาจกลืนกินน้ำมากไป จนเกิดการสำลักน้ำ เมื่อเด็กๆ อยู่ในสระ ไม่ว่าจะมีท่าทีว่ายน้ำได้แข็ง ร่าเริง สนุกสนานเพียงใด ผู้ปกครองจะต้องจับตามองดูเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ให้คลาดสายตา ซึ่งควรจะอยู่ในระยะหนึ่งช่วงแขน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจะต้องคว้าเด็กๆ ได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ โค้ชสอนนักว่ายน้ำโอลิมปิค John Collins แห่ง Badger Sports Club ใน New York แสดงความไม่เห็นด้วยกับประกาศของสมาคมแพทย์กุมาร โดยระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าไม่ควรให้เด็กๆ เรียนว่ายน้ำได้จนกว่าจะอายุ 5-6 ขวบ เพราะจากประสบการณ์ของเขา เด็กวัย 3-4 ขวบสามารถเรียนว่ายน้ำได้ดี แม้ว่าจะว่ายได้ไม่แข็งเท่าเด็กที่มีอายุมากกว่า และท่าว่ายน้ำอาจดูต่างจากเด็กที่โตกว่า แต่มีเด็กวัย 3-4 ขวบหลายคนที่ว่ายน้ำข้ามสระได้ แต่ยอมรับว่า ไม่ว่าเด็กๆ จะอยู่ในวัยใด จะต้องได้รับการจับตาดูอย่างใกล้ชิดเมื่อลงไปอยู่ในสระว่ายน้ำ

ข่าวจากสำนักข่าวเอพี
Last updated: 13 April 2000

อ่านเพิ่มเติม
วิธีป้องกันไม่ให้เด็กๆ จมน้ำvisit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved