Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
คุณแม่ตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายดีหรือไม่

จากการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Reproductive Medicine ฉบับเดือนเมษายนปีนี้ ชี้แจงว่า การออกกำลังกายที่พอเหมาะระหว่าง ตั้งครรภ์สามารถลดระดับความดันโลหิต และลดความเสี่ยงในการเป็น ความดันโลหิตสูงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้

Asst.Prof. SeonAe Yeo แห่ง School of Nursing, University of Michigan แถลงว่าผลการวิจัยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการออกกำลังกาย มากกว่าการสูญเสียน้ำหนัก หรือเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันที่ต้องออกแรง โดยให้เหตุผลว่า การรักษาความดันโลหิตให้เป็นปรกติระหว่างตั้งครรภ์เป็น สิ่งสำคัญต่อสุขภาพของผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และทารกในท้อง เพราะความดันโลหิตสูงอาจก่อให้เกิดครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia หรือเดิมรู้จักในนาม Toxemia) ซึ่งกระทบกับหญิงมีครรภ์จำนวน 5-7% ซึ่งหากไม่ได้รับการ ดูแลรักษาดีๆ อาจเสียชีวิตได้ทั้งแม่และลูก

Asst. Prof. Yeo ได้คัดเลือกหญิงมีครรภ์ 16 คนที่มีความเสี่ยง ในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะเคยมีอาการนี้มาก่อน รวมทั้งมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ หรือมีอาการเป็น ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะต้นๆ เข้าทำการทดสอบ ผู้หญิงเหล่านี้ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยแม้แต่น้อย หรืออกกำลังกายแต่น้อยมากก่อนที่จะเข้าร่วมการทดสอบ ทุกคนมีน้ำหนักเท่ากัน และมีอายุใกล้เคียงกันคือประมาณ 30 ปี

จำนวนครึ่งของผู้หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มออกกำลังกาย ขณะที่อีกครึ่งที่เหลือทำกิจวัตรตามปรกติที่เคยทำ โดยกลุ่มที่ออกกำลังกาย ออกกำลังกายโดยการเดินบนลู่วิ่งอัตโนมัติ หรือขี่จักรยานอยู่กับที่ประมาณ 30 นาที เป็นเวลา 3 ครั้งต่ออาทิตย์ รวมทั้งหมด 10 อาทิตย์โดยออกกำลังกายเมื่ออายุครรภ์ 18 - 28 สัปดาห์

ผลการทดสอบคือ ระดับของความดันโลหิตลดลงมาเฉลี่ย 4.5 สำหรับกลุ่มที่ออกกำลังกาย ส่วนกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายมี ระดับความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อย

ด้าน Dr.Sandi Leong สูตินรีแพทย์แห่ง Santa Monica-UCLA Medical Center กล่าวว่า โดยปรกติการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังเป็นการทดสอบที่อยู่ในวงแคบ และมีหญิงตั้งครรภ์เพียง 8 คน ที่มีระดับความดันโลหิตลดลงจากการออกกำลังกาย ยังไม่สามารถยืนยันผลการวิจัยได้มากนัก และ ไม่เปลี่ยนแปลงคำแนะนำที่มีต่อคนไข้ ที่ว่าไม่แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการความดันโลหิตสูงออกกำลังกาย

ทางด้าน Yeo กล่าวว่า หากหญิงมีครรภ์ได้รับคำรับรอง จากสูติแพทย์ประจำตัวว่าออกกำลังกายได้จึงค่อยออกกำลังกาย ทั้งนี้เพราะการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยระหว่างตั้งครรภ์ช่วย ให้มีอารมณ์ดี, คลายอาการข้างเคียงระหว่างตั้งครรภ์เช่น อาการวิงเวียน, อ่อนเพลีย การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือ การเดินระยะสั้นๆ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีอากาศอบอ้าว


Last updated: 15 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved