Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
การเป็นหนี้บัตรเครดิต ทำให้สุขภาพเสื่อม

ผลการวิจัย ของ Ohio State University ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Social Science and Medicine ชี้แจงว่าการเป็นหนี้บัตรเครติต มีผลทำให้สุขภาพเสื่อมได้ โดยทำการสำรวจพลเมืองรัฐ Ohio จำนวน 1,036 คนทางโทรศัพท์พบว่าคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตใน วงเงินจำนวนมากมีความตึงเครียดทางจิตใจและมีผลทำให้สุขภาพ ร่างกายทรุดโทรมและมีปัญหามากกว่าคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตน้อยๆ

Paul Lavrakas ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยกล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนยอมรับถึงความเกี่ยวพันระหว่างความ เครียดและการเป็นหนี้ซึ่งมีผลทำให้สุขภาพของร่างกายเสื่อม โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนสุขภาพกายของตนเอง ตั้งแต่แย่มากจนถึงดีมาก และให้คะแนนความสามารถทาง ร่างกายในการทำกิจกรรมทั่วไปที่ต้องออกแรง เช่น การขึ้นบันได หรือการหิ้วของ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ ดัชนีความเครียดอันเกิดจากการเป็นหนี้ซึ่งออกแบบทดสอบ โดย Lavrakas รวมทั้งแฟคเตอร์อื่นๆ เช่น จำนวนเงินที่เป็น หนี้บัตรเครดิต, จำนวนบัตรเครดิตที่ใช้, และการยกยอดหนี้ไป ไว้เดือนถัดไป ตัวการสำคัญที่เกี่ยวพันกับปัญหาสุขภาพด้วย นั่นคือสัดส่วนของหนี้บัตรเครดิตต่อจำนวนรายรับที่หาได้ ซึ่งจะให้ผลการประเมินที่แม่นยำมากกว่าดูจากรายรับและ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอย่างเดียว

และการดูจากจำนวนหนี้และรายรับเพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงระดับความเครียดของคนนั้นได้ เช่นหากคุณมีรายรับ 100,000 เหรียญต่อปี และเป็น หนี้บัตรเครดิต 20,000 เหรียญ ขณะที่อีกคนมีรายรับ 10,000 เหรียญต่อปีมีหนี้จำนวน 2,000 เหรียญ จะเห็นว่าสัดส่วนของจำนวนรายรับและหนี้สินนั้นเท่ากัน ทั้งสองคน แต่คนที่มีรายรับน้อยกว่าจะรู้สึกเครียดมากกว่า เนื่องจากความสามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้มีน้อยกว่า

นอกจากนั้นยังมีผลการทดสอบที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์อีกแสดง ผลว่ามีบางรายประสบปัญหาด้านหัวใจและความดันโลหิตสูง เนื่องจากความเครียดในด้านหนี้สิน โดย 25% กล่าวว่ามี อาการนอนไม่หลับ และอีก 20% มีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เพราะเป็นกังวลเรื่องหนี้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเป็นหนี้บัตร เครดิตนั้นเป็นเรื่องอันตราย ไม่เพียงแต่ต่อสถานภาพทางการเงิน หรือสุขภาพทางจิต แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางกายอีกด้วย

Patricia Drentea, Asst. Prof. Of Sociology แห่ง University of Alabama-Birmingham ให้ความเห็น ถึงผลการวิจัยครั้งนี้ว่า ไม่เพียงแต่แสดงความเกี่ยว โยงและผลกระทบการเป็นหนี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ กายเท่านั้น แต่ยังมีหลักฐานเชื่อมโยงให้เห็นด้วย ถึงแม้ว่า ผลกระทบจากการเป็นหนี้บัตรเครดิตจะไม่มีอิทธิพล ต่อปัญหาทางร่างกายมากเท่า อายุ, การศึกษา, การมีงานทำ, น้ำหนัก และการสูบบุหรี่ แต่ความ เครียดจากการเป็นหนี้ก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่มองข้ามไป

ฉะนั้นเป็นการดี หากจะพยายามลดจำนวนหนี้บัตร เครดิตให้น้อยลง โดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้วิตกกังวลมาก เพราะอะไรก็ตามที่ทำให้เราวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้น


Last updated: 15 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved