Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
ความเป็น"คุณพ่อ" เปลี่ยนผู้ชายไหม

คุณพ่อทุกคนคงทราบคำตอบนี้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าเปลี่ยนไหม แต่ปัจจุบันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน
สิ่งที่คุณตระหนักดีในส่วนลึกของหัวใจว่าที่คุณคิดนั้นเป็นถูกต้อง ผลการศึกษาจากนักวิจัยแห่ง Pennsylvania State University ระบุว่า การเป็นคุณพ่อนั้น โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกับลูกๆ - สามารถทำให้วิถีชีวิตของผู้ชายเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เข้ารูปเข้ารอยขึ้น

จากการศึกษาพบความแตกต่างชัดเจนระหว่างผู้ชายที่เป็น คุณพ่อซึ่งอยู่กับลูก กับผู้ชายที่ไม่มีลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต ทางสังคม, ความสัมพันธ์กับครอบครัว และทัศนคติต่อการทำงาน ซึ่งไม่สามารถที่จะวัดได้จากสถานภาพการสมรส, สภาพเศรษฐกิจ ทางสังคม, เชื้อชาติ, อายุ หรือปัจจัยอื่นๆ โดยยกตัวอย่างเช่น คุณพ่อที่มีลูกและอยู่บ้านเดียวกับลูกนั้นมักมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ มีส่วนร่วมกับองค์การทางสังคมหรือพลเรือนต่างๆ พูดง่ายๆ ว่ามีความ สนอกสนใจในสภาพแวดล้อม และสังคมที่ตนเองอยู่ และจะ มีสัมพันธภาพที่ดีงามและอบอุ่นกับพ่อแม่ของตน นอกจากนั้น ยังพบอีกว่ายิ่งคุณพ่อเหล่านี้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆ มากเท่าไหร่ ก็จะมีผลสะท้อนดังกล่าวออกมามากขึ้นเท่านั้น แต่ผลการศึกษา ไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ระหว่างคุณพ่อที่อยู่กับลูกเต้าและคุณพ่อที่ไม่มีลูกหรือมีลูกแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ซึ่ง David J.Eggebeen, Associate Professor และ Chris Knoester แห่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ได้ศึกษาถึงความแตกต่างในตัวคุณพ่อ แต่ละประเภท เช่น คุณพ่อแท้ๆ (คืออยู่กับครอบครัวและลูกเต้า), คุณพ่อ parttime (คุณพ่อที่หย่ากับภรรยาและอยู่กับลูกเป็นบางครั้ง) และคุณพ่อเลี้ยง ว่ามีชีวิตและพฤติกรรมต่างกันกันอย่างไร ซึ่งจะตีพิมพ์ในวารสารชีวิตสมรสและครอบครัว ของอเมริกา ในภายหลัง แล้วจะนำมาลงให้อ่านกันอีกทีค่ะ


Last updated: 25 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved