Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
เด็กสองภาษาเรียนรู้ได้เร็วกว่า

ถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วเรามักสงสัยว่าเด็กที่เรียนรู้สองภาษาตั้งแต่ยังเล็กนั้น จะทำให้แกสับสนหรือไม่ แต่นักจิตวิทยาชาวแคนาดาระบุว่า เด็กที่เรียนรู้สองภาษานั้นค่อนข้างได้เปรียบและมีทักษะใน การแก้ปัญหาดีกว่าเด็กภาษาเดียว

Prof. Ellen Bialystok นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย York ประเทศแคนาดาได้ศึกษาพัฒนาการทางภาษาในเด็กหลาย ร้อยคนเป็นเวลากว่า 20 ปีทำให้เธอเชื่อมั่นว่า เด็กที่ได้รับ การฝึกให้เรียนรู้สองภาษาในเวลาเดียวกันตั้งแต่ยังเล็ก (Bilingual children) สามารถที่จะปรับแต่งความสนใจของตนเองได้ เพราะเด็กเหล่านี้จะต้องปิดกั้นภาษาหนึ่งภาษาใดก่อนที่แกจะ เริ่มใส่ใจกับอีกภาษาหนึ่งที่กำลังใช้อยู่

ประโยชน์ในด้านนี้ถูกค้นพบ เมื่อเด็กสองภาษาเหล่านี้ถูกให้ลอง แก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่บรรจุข้อความที่ค่อนข้างชักนำไปในอีกทางหนึ่ง ปรากฏว่าเด็กที่พูดได้สองภาษาสามารถแบ่งแยกสิ่งที่ไม่เป็นจริงออกไป จากความเป็นจริงหรือแบ่งแยกสิ่งที่ชักนำไปสู่อีกทางหนึ่ง ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กสองภาษามีความคิดก้าวไกลกว่า เด็กภาษาเดียวถึง 1 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง

แต่การก้าวล้ำหน้านี้เป็นเฉพาะกับการเรียนรู้ในบางด้านเท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดมาสนับสนุนว่าเด็กสองภาษาจะ สามารถอ่านหนังสือออกได้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อย


Last updated: 26 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved