Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
ผู้หญิงทำงานหนักกว่าผู้ชาย

ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น แต่บทบาททางสังคมสำหรับผู้หญิงยังคงเหมือนเดิม
จากการสำรวจกลุ่มแพทย์ในแคนาดาเร็วๆ นี้เพื่อหาบทสรุป ของชีวิตครอบครัวและการงานของทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย พบว่าผู้หญิงทำงานหนักกว่าผู้ชายเพราะต้องปฏิบัติงาน ในที่ทำงานและยังต้องรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของ สมาชิกในครอบครัวไปพร้อมๆกันตามแบบฉบับที่เคยเป็นมา

ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมแพทย์แคนาดา สะท้อนให้เห็นถึงนักศึกษาแพทย์, และแพทย์รวมทั้งอาจารย์แพทย์แห่ง มหาวิทยาลัย Saskatchewan จำนวน 569 คนที่ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าอาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้หญิงมีชั่วโมงการสอนไล่เลี่ยกับ อาจารย์แพทย์ผู้ชาย คือ 52 ต่อ 58 ชั่วโมง แต่อาจารย์แพทย์ผู้หญิง ใช้เวลาทำงานบ้านและงานเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวเป็น 2 เท่าของอาจารย์แพทย์ชาย คือ 36 ต่อ 14 ชั่วโมง

นอกจากนั้นยังระบุว่า ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่พึงพอใจในงาน ตัวเองมากกว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้ว และผู้หญิงฯ ไม่พึงพอใจ เวลาที่มีให้กับลูกๆ เพราะคิดว่ายังน้อยไป แม้กระทั่งเรื่องความ คิดในการแต่งงานก็ต่างกัน ทั้งนักศึกษาแพทย์และ อาจารย์แพทย์ผู้ชายมีความคิดที่จะอยากแต่งงานมีครอบครัว มากกว่านักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์เพศหญิง โดยผู้หญิงจะคิดว่าเป็นโสด ไม่มีลูก และไม่สนับสนุนให้เพื่อน ในกลุ่มมีลูกจะดีกว่าซึ่งความคิดนี้มีมากกว่าฝ่ายผู้ชาย

Dr. Bibiana Cujec, associate professor of medicine แห่งมหาวิทยาลัย Alberta หัวหน้าคณะการวิจัยครั้งนี้ เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาเป็น การสะท้อนให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้ ผลสรุปอยู่ที่ผู้หญิงเป็น เพศที่ต้องรับผิดชอบงานบ้านส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ช่วยแม่บ้าน หรือพี่เลี้ยงเด็กมาแบ่งเบาภาระ แต่ผู้หญิงก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการ เรื่องงานบ้านต่างๆ อยู่ดี

Dr. Cujec กล่าวเสริมว่า นอกจากนั้น ในสังคมการทำงาน ผู้หญิง เรียนรู้ว่าจะไม่มีวันได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหากงดที่จะเข้าร่วม ประชุมในเวลา 6 โมงเย็นของวันที่ 31 ตุลาคม เพราะต้องการ ที่อยู่เล่น trick หรือ treat กับลูกในวันฮาโลวีนมากกว่า ผู้หญิงหลายคนจึงไม่คิดที่จะหาทางก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการเพิ่มภาระความรับผิดชอบ เพราะมีความ กดดันจากงานที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัวและงานประจำ ในที่ทำงานมากพออยู่แล้ว


Last updated: 26 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved