Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
วิธีคลายความเครียดของผู้หญิง

หากผู้หญิงมีความเครียดจะหาทางผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่แตกต่างจากผู้ชาย โดยผู้หญิงจะหันเข้าหาเด็กๆ ลูกๆ และหาเพื่อนฝูงแทนการใช้วิธีต่อสู้แบบผู้ชาย

จากการศึกษาของ University of California, Los Angeles พบว่ายุทธวิธี "นุ่มนวลและหาเพื่อน" ที่ผู้หญิงใช้ทำให้คลายความเครียดลงได้ดี นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงจึงไม่ค่อยติดยาเสพติดหรือติดเหล้า รวมทั้งไม่ค่อยเป็นความดันโลหิตสูง หากอยู่ในช่วงที่หดหู่สิ้นหวัง

นอกจากนั้นยังระบุว่าเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญกับผู้ไม่หวังดี, เหตุการณ์แย่ๆ หรือมีวันร้ายๆ เกิดขึ้นในที่ทำงาน ผู้หญิงจะหันไปหาลูกๆ และติดต่อ เพื่อนฝูงเพื่อหาคำปลอบใจโดยเฉพาะกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน เช่นอาจโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเมื่อเจอเรื่องร้ายๆ นี่เป็นคำอธิบายได้ว่า "ผู้หญิงมักจะถามทางจากคนอื่น ขณะที่ผู้ชายไม่ทำ"

วิธีการ "นุ่มนวลและหาเพื่อน" นี้ อาจเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมน Oxytocin ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในขณะที่มีความเครียดเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ทำ ให้หนูและมนุษย์ใจเย็นลง กลัวน้อยลง และสังคมมากขึ้น ผู้ชายก็หลั่ง Oxytocin เช่นกัน แต่ว่าฮอร์โมนบางตัวของเพศชายดูเหมือนจะ ไปลดประสิทธิภาพของ Oxytocin ขณะที่ผู้หญิงมีฮอร์โมน Estrogen ซึ่งไปขยายประสิทธิภาพของ Oxytocin แต่แนวคิดนี้ยังเป็นเพียงข้อสมมติฐานเท่านั้น

มีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าหนูตัวผู้จะต่อสู้เมื่อมีหนูตัวอื่นบุกรุก เข้ามาในกรง ขณะที่หนูตัวเมียไม่ทำอะไรผู้บุกรุก และทั้งหนูตัว เมียและมนุษย์ผู้หญิงชอบการเข้าสังคมมากกว่า และมีการ ต่อสู้ทางร่างกายน้อยกว่าหนูตัวผู้และมนุษย์ผู้ชาย


Last updated: 26 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved