Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
เด็กๆ เหนื่อยขึ้นและนอนหลับน้อยลง

นักวิจัยจากอิสราเอลพบว่าเด็กๆ มีชั่วโมงการนอนหลับน้อยลง และอ่อนเพลียมากขึ้น โดยตรวจสอบอัตราการนอนหลับของ เด็กจำนวน 140 คน เป็นเด็กชาย 72 คนและเด็กหญิง 68 คน ทั้งหมดเรียนอยู่ในชั้นป. 2, ป. 4, และ ป. 6 เป็นเวลา 5 คืน เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แต่งงานใหม่, ครอบครัวชั้นกลางและครอบครัวชั้นกลางค่อนข้างดี โดยเด็กนักเรียนและพ่อแม่เหล่านี้ต่างกรอกแบบสอบ ถามถึงความเหนื่อยล้าและการนอนหลับในตอนกลางวันด้วย

ผลการวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Developmental Psychology ฉบับเดือนพค. ระบุว่า เด็กนร.ป. 6 เข้านอนโดย เฉลี่ยดึกกว่าเด็กป. 2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และนอนเพียง 8 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 9 ชั่วโมง เด็กป. 6 ได้รับการรายงานว่า มีอาการมึนงงในตอนเช้า และง่วงเหงาหาวนอนในตอนบ่าย มากกว่าเด็กชั้นเล็กกว่า

จากการค้นพบนี้ เด็กผู้หญิงนอนมากกว่าเด็กผู้ชาย และการเข้า นอนดึกเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวที่มีอายุมากและมีความเครียดมาก

Dr. Avi Sadeh นักจิตวิทยาแห่ง Tel Aviv University ชี้แจงว่า การนอนน้อยในเด็กนั้นมีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งในด้านพฤติกรรม, ผลการเรียนด้านวิชาการ และการควบคุมทางอารมณ์ โดย เฉพาะถ้าเป็นการนอนน้อยในเด็กวัยรุ่นจะมีผลทำให้หันมา ใช้ยากระตุ้นให้ตาสว่างมากขึ้น เช่นกินกาแฟ, เหล้า และ ยาเสพติดอื่นๆ

นอกจากนั้น Dr. Sedeh แนะนำว่าเด็กๆ ควรนอนให้มากขึ้น พ่อแม่ควรพยายามให้ลูกเข้านอนเร็วๆ หากพบว่าลูกนอนไม่เพียงพอ ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ ควรใช้วิธีให้รางวัลนิดหน่อย เมื่อลูกเข้า นอนแต่หัวค่ำได้ 3 วันคืนติดต่อกัน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะสามารถ ทำได้และลดผลกระทบต่อเด็กลง


Last updated: 3 June 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved