Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
พบไวรัสที่ทำลายชีวิตคนมาเลเซียแล้ว

ไวรัสที่ทำลายชีวิตคนในมาเลย์เซียและสิคโปร์จำนวน 106 คนในปี 1998-1999 ได้ถูกระบุชื่อแล้ว ว่าเป็นไวรัสตัวใหม่ซึ่งเป็นประเภท ที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งคนและสัตว์

Dr. William J. Bellini แห่ง Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, USA ระบุว่าไวรัสตัวนี้มีชื่อว่า Nipah ซึ่งมีความใกล้เคียงกับไวรัสใหม่อีกตัวที่ชื่อว่า Hendra ทั้ง 2 ไวรัสนี้อยู่ในตระกูลไวรัสเดียวกันกับ Paramyxoviridae แต่ว่าไม่เหมือนไวรัสตัวอื่นในตระกูลที่ติดเชื้อได้เฉพาะ สัตว์บางประเภทเท่านั้น แต่ว่าทั้งไวรัส Nipah และ Hendra สามารถติดเชื้อได้ทั้งคนและสัตว์หลายประเภท เช่น สุนัข, แมว, หมู, ค้างคาว, ม้า และมนุษย์ สัตว์ส่วนใหญ่สามารถ หายจากการติดเชื้อได้ แต่ผู้ป่วยที่เป็นมนุษย์นั้น 40% จะทำให้เป็นโรคสมองอักเสบอย่างรุนแรง

นักวิจัยกล่าวว่า ไวรัสนี้จะแพร่กระจายมาสู่คนทางปัสสาวะ และมูกต่างๆจากสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยทำให้เกิดอาการทาง ระบบหายใจในหมูและสัตว์จะกระจายเชื้อไวรัสนี้ด้วย การไอ จาม ส่วนค้างคาวในแถบร้อนชื้นนี้ปลอดภัยจาก เชื้อไวรัส แต่ทำหน้าที่เป็นพาหะและอาจแพร่กระจายเชื้อได้

ในปี 1998-99 คนมาเลย์เซียและสิงคโปร์เสียชีวิตจาก เชื้อไวรัสนี้มาก ซึ่งครั้งแรกแพทย์คิดว่าเป็นโรคไข้สมอง อักเสบ (Japanese encephalitis) และรักษาไปตามนั้น แต่ปรากฏว่าไม่ใช่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุงเลยแม้แต่น้อย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่คือคนที่ทำงานร่วมกับหมู ที่สิงคโปร์เกิด การติดโรคนี้เพราะมีการนำหมูเข้ามาจากมาเลย์เซีย ในมาเลย์เซียเองได้สั่งทำลายหมูที่ติดเชื้อจำนวนกว่าล้านตัว โรคติดเชื้อนี้จึงสงบ คนสิงคโปร์เสียชีวิต 11 คน และ ในมาเลย์เซียเสียชีวิตเพราะเชื้อนี้ 105 คน และมีผู้ป่วย 265 ราย
visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved