Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
หมอสูติที่เป็นที่นิยม

จากการศึกษาล่าสุดโดย Dr. Beth Plunkett ได้รายงานต่อที่ประชุมสมาคมแพทย์ สูตินรีเวชวิทยาแห่งสหรัฐเร็วๆ นี้ ระบุว่าคนไข้ผู้หญิงเลือกหมอสูติเพื่อทำคลอด หรือหาหมอเพื่อตรวจโรคเฉพาะสตรีโดยเลือกหมอที่สามารถให้คำปรึกษาได้ดี, มีความเป็นมืออาชีพ และมีความมั่นใจในความรู้ทางวิชาชีพเป็นอย่างดี มากกว่า จะเลือกจากเพศหรืออายุของหมอสูติ

ทั้งนี้จากการสำรวจผู้หญิง 153 คนซึ่งผ่านการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือ ผ่านการคลอดบุตรแล้ว โดยถามว่าข้อใดสำคัญมากที่สุดในการเลือกหมอ ปรากฏว่า 92% ของผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ตอบว่าชื่อเสียง ของหมอสำคัญที่สุด และ 96% ของผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรเลือกหมอสูติที่มีทักษะ การพูดจาสื่อสารให้คนไข้รู้เรื่องเป็นกันเอง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

และ 80% ของผู้หญิงทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า ประการสำคัญในการเลือก หมอหมอสูติจะดูจากการที่หมอมีความตอบสนองต่อคนไข้ดีโดยเต็มใจรับฟังและ ให้คำปรึกษาต่อคนไข้เป็นอย่างดี, มีความเป็นมืออาชีพ, มั่นใจในความรู้ของตัวเอง และมีทักษะการสื่อสารพูดจากับคนไข้รู้เรื่องเป็นกันเอง สิ่งที่ผู้หญิงไม่ถือเป็นเรื่อง สำคัญในการเลือกหมอสูติก็คือ เพศของหมอ, อายุ และสถานที่ตั้งของที่ทำงานคุณหมอ

มีผู้หญิงเพียง 38% เท่านั้นที่ระบุว่าให้ความสำคัญกับเพศของหมอสูติ ซึ่งในจำนวน นี้ 96% ของคุณแม่คลอดบุตรเลือกหมอสูติเพศหญิงด้วยกัน และ 84% ของผู้หญิง ที่เคยผ่าตัดเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เลือกหมอเพศหญิงเช่นกัน

แสดงว่าปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากเลือกไปพบหมอสูตินรีเวชโดยไม่สนใจว่าจะเป็น เพศหญิงหรือเพศชาย ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับหมอสูติเพศหญิงจำนวนมาก ที่ยังมีคนไข้มาหาเนื่องจากระบุว่าต้องการหมอสูติเพศหญิงเท่านั้น ทีมนักวิจัยกล่าว ว่าการสำรวจในครั้งนี้เป็นการช่วยให้หมอสูติได้เข้าใจในความต้องการของ คนไข้หญิงมากขึ้น

(Posted on 24 June 2000)
visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved