Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
เข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุ 8 ขวบ

เด็กสมัยนี้โตเร็วเหลือเกิน คุณอาจเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดแบบนี้บ่อยๆ ซึ่งผลจากการวิจัยยังได้ยืนยันคำกล่าวนี้เสียด้วย โดยการศึกษาเด็ก ยุค '90 พบว่าเด็กผู้หญิง 1 ใน 6 คนในประเทศอังกฤษมีอาการแสดง ว่าเริ่มเข้าสู่วัยสาวแล้ว แม้ว่าจะมีอายุเพียง 8 ขวบเท่านั้นเอง

Director Prof. Jean Golding แห่ง University of Bristol อังกฤษ ระบุว่าจากผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้พบว่าจำนวนสัดส่วนของเด็ก หญิงที่มีอาการแสดงว่าเป็นสาวแล้วเมื่ออายุเพียง 8 ขวบเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูได้ระมัด ระวังการใช้คำพูดและการส่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสื่อสารกับเด็กเหล่านี้

โดย Dr. Golding และสถาบัน Bristol University's Institute of Child Health ได้ศึกษาเด็กผู้หญิงจำนวน 630 คนซึ่งเกิดในปีคศ. 1991 และ 1992 พบว่า เด็กหญิง 1 ใน 6 คนมีอาการแสดงสัญ ลักษณ์ของการเริ่มเข้าสู่วัยสาว เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กหญิงอายุ 8-9 ขวบในยุคก่อนๆ มีเพียง 1 ใน 100 คนเท่านั้นเอง ซึ่งหมายความว่าเด็กหญิงยุคปัจจุบันมีความเจริญเติบโตทาง เพศเร็วกว่าเด็กสมัยก่อน และยังพบว่าเด็กผู้ชายอายุ 8 ขวบ จำนวน 1 ใน 14 คน เริ่มมีขนที่บริเวณอวัยวะเพศแล้ว เมื่อเทียบกับเด็กสมัยก่อนมีเพียง 1 ใน 150 คนเท่านั้น

แม้ว่าผลการวิจัยจะสรุปว่าเด็กสมัยนี้เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้น แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นหลักฐานแน่ชัดนัก ส่วนสาเหตุนั้น Dr. Golding สรุปว่า หนึ่งในหลายสาเหตุอาจเนื่องมาจาก เด็กสมัยนี้มีการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดีกว่าเด็กสมัยก่อน ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกาย แสดงอาการเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วขึ้น

(Posted 30 June 2000)
visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved