Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
สูบบุหรี่มีผลเสียต่อเหงือก

การสูบบุหรี่นอกจากจะมีผลเสียทำให้ฟันเป็นคราบเหลืองๆ และปากมีกลิ่นไม่สะอาดแล้ว จากการศึกษาของศูนย์ป้องกัน และปราบปราบโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐ ยังพบอีกว่า การสูบ บุหรี่มีผลทำให้เหงือกอักเสบอีกด้วย ทั้งนี้บทความดังกล่าว ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร The Journal of Periodontology (วิทยาการเกี่ยวกับเยื่อหุ้มฟัน)

บทความดังกล่าวระบุว่า จากการสำรวจนักสูบบุหรี่, คนที่เคยสูบ บุหรี่แต่หยุดสูบแล้ว, และคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย พบว่า ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่จะมีสถิติในการเป็นโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ถึง 4 เท่า ส่วนผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ไป แล้วนานถึง 11 ปีจะไม่มีอาการเสี่ยงในการเป็นโรคเหงือก เพิ่มขึ้น นักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่า 55% ของผู้ที่เป็นโรคเยื่อ หุ้มฟันอักเสบนั้นคือผู้ที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่ และ 21.8% มาจากลุ่มผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันเลิกสูบไปแล้ว

นักสูบบุหรี่ซึ่งสูบมากว่าหนึ่งซองครึ่งต่อวัน มีความเสี่ยงเป็น โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบสูงเป็น 6 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ส่วน ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่าครึ่งซองต่อวันมีโอกาสเป็นโรคนี้ถึง 3 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

นักวิจัยกล่าวว่า โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ในหมู่ผู้ที่สูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่มีผลทำให้เหงือกอ่อนแอและเกิดการติดเชื้อง่าย

(Posted 30 June 2000)
visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved