Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
นมผงสำหรับทารกแพ้ง่าย

โดยปกตินมแม่จะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของทารกตลอดขวบปีแรก แต่ในบางกรณีที่แม้จะ เกิดขึ้นได้ยาก แต่ทารกบางรายกลับมีอาการแพ้นมแม่ ซึ่งองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ ได้ประกาศคำแนะนำสำหรับการใช้นมผงชนิดไฮโปอัลเลอเจนิค ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารกุมารแพทย์เดือนสิงหาคมนี้

นักวิจัยพบว่านมผงชนิดไฮโปอัลเลอเจนิคปลอดภัยสำหรับทารกอย่างน้อย 90% ที่มีอาการ แพ้ง่ายต่อนมผงทั่วไปหรือนมมารดา โดยมีอาการแพ้น้อยจนถึงแพ้ค่อนข้างมากซึ่งรวม ถึงลมพิษ, จมูกมีน้ำมูก, ปัญหาระบบทางเดินหายใจ, หายใจติดขัดและช็อค

สมาคมกุมารแพทย์ฯ ระบุว่าหากทารกมีอาการแพ้นมแม่ ในขั้นแรกนั้น มารดาควรควบคุม การรับประทานอาหารโดยลดการดื่มนมสดที่ทำจากนมวัว, ไข่, ปลา และถั่ว (รวมทั้งเม็ดอัลมอนด์, วอลนัทด้วย) หากทารกยังคงแพ้นมแม่อยู่ สมาคมแพทย์กุมารแพทย์ แนะนำให้ทารกทานนมผงชนิดไฮเปออัลเลอเจนิคแทน ส่วนทารกที่ทานนมวัวทั่วไปและ มีอาการแพ้ ก็ควรเปลี่ยนมาทานนมผงไฮเปออัลเลอเจนิคแทนด้วยเช่นกัน

สำหรับทารกที่ยังไม่ปรากฏว่ามีอาการแพ้แต่มาจากครอบครัวที่มีประวัติการแพ้อาหารบางชนิด ก็อาจทานนมผงชนิดดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ทารกไม่มีอาการแพ้ในสารอาหารที่ทาน เข้าไป ถึงแม้ว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า นมผงชนิดไฮเปออัลเจนิคจะช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิดอาการแพ้ในภายหน้าได้

ส่วนสมาคมกุมารแพทย์เองจะศึกษาและตรวจตราอย่างเข้มงวดถึงสารอาหารที่ปรากฏใน นมผงชนิดไฮเปออัลเจนิคว่ามีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดอาการแพ้จริงๆ ทั้งนี้องค์การอาหาร และยาแห่งสหรัฐจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้กับผู้ผลิตว่าเป็นนมผงชนิดไฮเปออัลเลอเจนิค

Last updated: 15 August 2000
visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved