Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployข่าวสุขภาพ  >
เด็ก วัย 3-10 ขวบ 4 ล้านคนเสี่ยงหายใจเปื้อนควันบุหรี่


มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชี้การสูดควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบโดยที่ตัวเองไม่ได้สูบ มีอันตราย เหมือนการจุดบุหรี่สูบเอง ขณะที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเด็ก 700 ล้านคนสูดอาการปน เปื้อนควันบุหรี่

ศ,น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่า ในวันงด สูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พค. ปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ไว้ว่า "อันตรายจาการสูบบุหรี่มือสอง" หรือ "Second-Hand Smoke : Let's Clear the Air" เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจาการสูบบุหรี่มืองสอง หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ ผู้อื่นสูบ และส่งเสริมให้เกิดนโยบายการจัดเขตปลอดบุหรี่ขึ้นในสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชน ต้องใช้ร่วมกัน

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีมากกว่า 4000 ชนิด และมี 43 ชนิดที่วงการแพทย์พบว่า เป็นสารก่อมะเร็ง และจาการศึกษาขององค์กรทางการ แพทย์และด้านสิ่งแวดล้อมระบุตรงกันว่า ควันบุหรี่มือสอง เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ที่ ไม่มีระดับปลอดภัยในการสัมผัสเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็น เด็ก ก็จะส่งผลต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การอนามัยโลกประเมินว่า ทุกวันนี้เด็กเกือบ 700 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประ ชากรเด็กทั่วโลก หายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในบ้านซึ่งจะทำให้เด็กมีอัตราการเติบโตของปอดลดลงและ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงขึ้น - ศ.นพ.ประกิตกล่าว

สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2542 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ ในช่วงอายุ 25-39 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีลูกในระดับอนุบาล ถึงเกือบ 4 ล้านคน แสดงว่า มีเด็ก ไทยวัย 3-10 ขวบ เกือบ 1 ใน 3 กำลังได้รับอันตรายจากบุหรี่ที่ผู้ปกครองสูบ ดังนั้น มูลนิธิ จึงมีโครงการ "ควันบุหรี่ เป็นอันตรายต่อเด็ก" เพื่อกระตุ้นสังคมให้ความสำคัญต่อปัญหา ดังกล่าว


back

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved