Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployข่าวสุขภาพ  >
บ้านสะอาด ทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวีต


อ่านแล้วงงมั้ยคะ เกี่ยวกันตรงไหน?

ผลจากการศึกษาพบว่า เด็กที่เติบโตมาจากบ้านที่สะอาด จัดวางข้าวของอย่างมีระเบียบ มักจะเรียนหนังสือจนถึงชั้นสูงๆ และเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะทำงานมีรายได้มากๆ

ผู้ที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้คือ ราเชล ดูนิฟอน ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ระบุว่า พ่อแม่ที่จัดบ้านเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยมักเป็นคนที่มีระเบียบและทำงานมีประสิทธิภาพกว่าผู้อื่น ซึ่งบุคลิกภาพนี้ต่อเนื่องมายังบทบาทอื่นๆ ในชีวิตรวมทั้งบทบาทของความเป็นพ่อแม่ด้วย ผลลัพธ์ทำให้ลูกๆ ที่โตมาจากบ้านที่สะอาด มีระเบียบเหล่านี้ เรียนหนังสือได้ดี และทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

บรรดานักวิจัยร่วมทีมกับราเชล ดูนิฟอน ได้ทำการสำรวจรายได้ของครอบครัวจำนวน 5000 บ้านในปี 1968 และได้ส่งทีมเข้าไปเยี่ยมดูภายในบ้านของครอบครัวเหล่านี้ทุกปี ตั้งแต่ปี 1968 จนถึงปี 1972 โดยแบ่งระดับความสะอาดของแต่ละครอบครัวเป็น 5 คะแนน จาก 1 (สกปรก) จนถึง 5 คะแนน (สะอาดมาก)

ผลการสำรวจพบว่า ประมาณ 50% ของครอบครัวเหล่านี้อยู่ในระดับสะอาดถึงสะอาดมาก และอีก 30% อยู่ระดับสะอาดปานกลางถึงธรรมดา และอีก 11% อยู่ในระดับไม่สะอาดจนถึงสกปรก และอีก 25 ปีต่อมานักวิจัยจึงสำรวจระดับการศึกษาและรายได้ของคนหนุ่มสาวที่โตมาจากครอบครัวเหล่านี้ รวมทั้งสำรวจข้อมูลของระดับการศึกษาของพ่อแม่, รายได้ประจำครอบครัว และระยะเวลาที่พ่อแม่เหล่านี้ใช้เวลาทำความสะอาดบ้าน

ปรากฏว่า เด็กหนุ่มสาวที่โตมาจากบ้านที่อยู่ในระดับสะอาดจนถึงสะอาดมาก ใช้เวลาเรียนหนังสือ 13.6 ปี เทียบกับผู้ที่โตมาจากบ้านที่ไม่สะอาดจนถึงสกปรกซึ่งอยู่เรียนหนังสือเพียง 12 ปีเท่านั้น ทางด้านรายรับเช่นกัน ผู้ที่ถูกเลี้ยงดูมาจากบ้านที่สะอาดมีรายได้ 14.17 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง ส่วนผู้ที่มาจากบ้านที่สะอาดน้อยกว่ามีรายได้ 12.60 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง และถ้าคิดว่าหนึ่งอาทิตย์ทำงาน 40 ชั่วโมง นั่นหมายความว่าหนึ่งปีผู้ที่มาจากบ้านสะอาดจะมีรายได้มากกว่าอีกฝ่ายถึง 3,100 เหรียญสหรัฐทีเดียว ผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้รับการเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกันอีกด้วย

ฉะนั้นการดูแลบ้านให้ สะอาด น่าอยู่ เรียบร้อย และเป็นระเบียบ สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมทั้งหลายในชีวิตให้ลงตัว และมีชีวิตที่เป็นระเบียบ ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นตัวการสำคัญในการคาดเดาถึงความสำเร็จในชีวิตในเวลาข้างหน้า

โปรเฟสเซอร์ เฮอร์เบิร์ต กินทิส นักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแมสซาชูเส็ตต์ สหรัฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลในการทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตอาจมาจาก ความเป็นคนมีระเบียบวินัย (เช่นมาทำงานตรงเวลา), มีความคิดสร้างสรรค์, เข้ากับคนอื่นได้, ช่วยเหลือผู้อื่น และตระหนักว่าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานจะมองเราในแง่ใดด้วย ทั้งนี้ หลายคนมักให้ความสำคัญกับการมีไอคิวสูงๆ แต่ให้ความสำคัญทางด้านบุคลิกภาพหลายอย่างที่ดีๆ น้อยกว่า อย่างเช่นการที่เรารักษาบ้านให้สะอาด มีระเบียบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความประณีต มีระเบียบวินัย รักความสะอาด ซึ่งมักจะเป็นพนักงานที่ดี ผู้ว่าจ้างจึงมักชอบคนประเภทนี้มากกว่าพนักงานคนอื่น เพราะคนเหล่านี้ใส่ใจในบุคลิกภาพภายนอกของตน และสนใจความคิดเห็นของนายจ้างว่าจะรู้สึกอย่างไรกับตน

คุณพ่อคุณแม่คะ....อย่ารอช้า รีบไปเก็บกวาดบ้านช่อง จัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบตั้งแต่เดี๋ยวนี้ได้แล้วค่ะ

อนาคตของลูกอาจขึ้นอยู่กับบ้านที่สะอาดเอี่ยมอ่องก็ได้นะคะ


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved