Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployข่าวสุขภาพ  >
เตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้าระบาด


นางนิตยา มหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยที่เกิดขึ้นตลอดปี ไม่เฉพาะแต่หน้าร้อนเท่านั้น โดยมีต้นเหตุมาจากสัตว์ ซึ่งร้อยละ 90 เกิดจากสุนัข นอกนั้นจะเป็นแมว และสัตว์ป่าอื่นๆ เช่น ลิง กระรอก กระแต เป็นต้น

ที่ผ่านมา สุนัขที่กัดในเขตเมืองมักจะเป็นสุนัขจรจัด ส่วนในเขตชนบทมักมีเจ้าของแต่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเนื่องจากโรคนี้ยังไม่มียารักษาได้ การป้องกันที่ได้ผลมากที่สุดคือ การดูแลแผลที่ถูกต้อง และฉีดวัคซีนหลังจากถูกสุนัขกัด

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคที่ผ่านมา พบว่า ผู้ถูกกัดที่เสียชีวิตร้อยละ 90 ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีน รองลงมาคือ การรักษาตามพื้นบ้านที่ยังนิยมกันอยู่ คือ การเป่าแผลด้วยน้ำมนต์ การเหยียบแผล รวมทั้งการใช้สมุนไพรพอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นอันตราย เนื่องจากไม่สามารถฆ่าเชื้อ หรือยับยั้งไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายขึ้นไปทำลายระบบประสาทส่วนกลางได้

นางนิตยาให้คำแนะนำว่า ขณะนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ปิดภาคเรียน เด็กๆ จะอยู่บ้าน จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ปัญหานี้เป็นกรณีพิเศษ ควรสอนลูกหลานให้ระมัดระวังในการเล่นคลุกคลีกับสุนัข โดยเฉพาะลูกสุนัข ซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่มักชอบเล่นด้วย หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติว่าฉีดวัคซีนหรือยัง เพราะสัตว์ดังกล่าวอาจมีเชื้อโรคอยู่ก็ได้

ทางด้าน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ น.พ.สมทรง รักษ์เผ่า กล่าวว่า ปัจจุบันสุนัขบ้าพบได้ทุกภูมิภาคของโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกอันดับที่ 12 โดยเสียชีวิตปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย โดยมีผู้ฉีดวัคซีนป้องกันภายหลังสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ ไม่ต่ำกว่าปีละ 5 ล้านคน ในส่วนของประเทศไทย ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 50 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหลังถูกสุนัขกัด และปีนี้ตั้งแต่เดือนมค. ถึง กพ. มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย

ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขไว้ นำสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้น ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศ โดยจะรณรงค์ใหญ่ร่วมกับกรมปศุสัตว์และกระทรวงมหาดไทย ตลอดเดือนเมษายนนี้ สำหรับสุนัขที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้มาก่อน หลังฉีดแล้ว 1 เดือนจึงจะกันโรคนี้ได้

น.พ.สมทรง กล่าวอีกว่า เมื่อถูกสุนัขกัด หรือถูกสัตว์กัดให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่ และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง การล้างแผลจะช่วยชะล้างเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าออกส่วนหนึ่ง แล้วใส่ยารักษาแผลสด พร้อมทั้งสอบถามประวัติสุนัขจากเจ้าของ ทั้งในเรื่องอาการ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีน และเซรุ่มป้องกันโรคดังกล่าว

หากต้องฉีดวัคซีน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น ไปตามนัดทุกครั้ง มิฉะนั้น ภูมิต้านทานอาจไม่ดีพอ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การรับประทานยาสเตียรอยด์ ยาป้องกันมาลาเรีย ซึ่งอาจทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไม่ดีพอ


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved