Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวสุขภาพ  >
ผลวิจัยพบเด็กส่วนใหญ่ถูกคุกคามบนอินเตอร์เนต
จากการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กประมาณ 20 เปอร์เซนต์ซึ่งเล่นอินเตอร์เป็นประจำถูกคุกคาม ทางเพศบนอินเตอร์เนตโดยผู้เชี่ยวชาญการวิจัยคาดว่า จำนวนตัวเลขที่เด็กถูกคุกคามน่า จะสูงกว่านี้แต่ไม่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อป้องกันคดีสำหรับเด็กแห่ง มหาวิทยาลัยนิวแฮมพ์เชียร์ มร.เดวิด ฟินเคลเฮอร์ ระบุว่า ผลการวิจัยไม่ใช่เรื่องน่าแปลก ใจ แต่ที่น่าประหลาดใจมากกว่าคือ การที่ผู้ปกครองและเด็กไม่ได้รายงานเรื่องการคุกคาม ทางเพศให้ใครรับทราบ มีเพียง 10 เปอร์เซนต์เท่านั้นที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้า ที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองและเด็กไม่ทราบว่าตน จะต้องรายงานไปที่หน่วยงานใด

จากการโทรศัพท์สอบถามผู้ใช้อินเตอร์เนตจำนวน 1,501 รายโดยเป็นเด็กอายุ 10 - 17 ปี ซึ่งใช้อินเตอร์เนตอย่างน้อยเดือนละครั้งในรอบ 6 เดือน จากสิงหาคม 42 - กุมภาพันธ์ 43 พบว่า 19% ของเด็กเหล่านี้ รายงานว่าได้รับการคุกคามทางเพศโดยไม่ยินยอมอย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่แล้ว และหนึ่งในสามของเด็กเหล่านี้รู้สึกหดหู่ หวาดกลัว จากการกระทำดังกล่าว และเด็กจำนวน 3 เปอร์เซนต์ถูกผู้ที่คุกคามฯ พยายามที่จะติดต่อกลับมายังเด็กๆ ทางโทรศัพท์, จดหมาย หรือด้วยตัวเอง

การคุกคามทางเพศนั้น มีตั้งแต่ ชวนพูดคุยเรื่องเพศ, ให้ข้อมูลตัวเองเรื่องเพศสัมพันธ์ หรือบอกเล่าให้ฟังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ว่ากระทำกันอย่างไร โดยส่วนใหญ่ 89 เปอร์เซนต์ที่ การคุกคามทางเพศนั้นจะเกิดขึ้นในห้องแชทรูม (Chat Room) หรือการส่งจดหมายแบบด่วน (Instant Messaging) และมีเพียง 2 เปอร์เซนต์เท่านั้นที่มาในรูปแบบของอีเมล์ (E-mail) เด็กผู้หญิงและเด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงที่สุดสำหรับการกระทำดังกล่าว โดย เฉพาะกลุ่มเด็กที่ใช้ห้อง Chat Room ซึ่งรายงานทั้งหมดนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร สมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้

ผู้อำนวยการวิจัยครั้งนี้กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กๆ มักจะไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงในการสนทนา กับคนแปลกหน้าทางอินเตอร์เนต โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นผู้ชาย มักจะคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุก มากกว่าสำหรับการกระทำดังกล่าว เพราะไม่ทราบถึงอันตรายในชีวิตจริงที่อาจเกิดขึ้นได้

เด็กๆ มักจะกรอกข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เนตและให้ข้อมูลตัวเองกับคนแปลกหน้า ถ้า หากว่าเด็กอายุ 13 ปีเข้าไปใช้ห้องแชทรูม (Chat room) และมีคนขอเข้ามาสนทนาด้วย ซึ่งบ่อยครั้งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งแกล้งทำเป็นเด็กวัยเดียวกัน เด็กๆ จะไม่สามารถทราบ ได้เลยว่านี่คือผู้ใหญ่แกล้งแสดงเป็นเด็กวัยเดียวกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง นักวิจัย ยังพบอีกว่า การที่ผู้ปกครองจำกัดเวลาการใช้อินเตอร์เนตของลูก และการติดตั้งอุปกรณ์ กรองเวบไซต์บางเวบไซต์ ยังไม่สามารถป้องกันเด็กๆ ให้พ้นจากการถูกคุมคามทางเพศได้


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved