Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวสุขภาพ  >
สมาคมกุมารแพทย์สหรัฐแนะเด็กวัยต่ำกว่า 12 ปี ไม่ควรใช้เครื่องตัดหญ้า
สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา แนะนำพ่อแม่และผู้ปกครองทั้งหลายว่า ไม่ควร อนุญาตให้เด็กวัยต่ำกว่า 12 ปี ใช้เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ (ชนิดที่เดินไถเครื่องตัดหญ้า) และเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปียังไม่ควรใช้เครื่องตัดหญ้าชนิดที่ขับขี่ได้ นอกจากนั้นเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ขวบควรอยู่แต่ในบ้านขณะที่มีการตัดหญ้าที่สนาม

ทั้งนี้ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 9,400 รายที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องมา จากการใช้เครื่องตัดหญ้า และหนึ่งในสี่ของเด็กเหล่านี้อายุต่ำกว่า 5 ขวบด้วยซ้ำ

สำหรับการที่ทางสมาคมกุมารแพทย์ฯ ไม่ได้ระบุว่าอายุเท่าใดจึงจะสมควรอนุญาตให้เด็ก ใช้เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติเองได้ เป็นเพราะว่า เด็กแต่ละคนมีวุฒิภาวะและมีพัฒนาการ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่พร้อมกัน จึงไม่สามารถระบุอายุแน่ชัดได้ แต่แนะนำว่า เด็กสามารถใช้เครื่องตัดหญ้าเองได้ต่อเมื่อ ได้แสดงให้เห็นชัดว่า มีทักษะการตัดสินใจที่ดี, มีความแข็งแรง, มือและตามีความสัมพันธ์ที่ดี และวุฒิภาวะสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและ จิตใจในระดับผู้ใหญ่


back


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved