Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/

ข่าวสุขภาพ   >
ใช้ยาริสเพอริดอล แพทย์ต้องควบคุมใกล้ชิด

แพทย์เตือนกินยา ริสเพอริดอล ใช้รักษาโรคสามีชอบทุบตีภรรยา ทั้งยาหยดและยาเม็ด ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ชี้มีราคาแพง ขวดหนึ่ง มี 15 ซีซีๆ ละ 100 - 200 บาท

กระแสข่าวการเปิดยาตัวใหม่ "ริสเพอริดอล" สรรพคุณกินแล้วอารมณ์ดี รักษาคนโรคจิต โดยเฉพาะสามีที่ชอบทุบตีซ้อมภรรยาเป็นกิจวัตร และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หือสามีมักจะแว่วได้ยินมีคนมาพูดข้างหู "ภรรยาจะไปมีชู้" จึงซ้อมถึงขั้นเสียชีวิตก็เกิดขึ้นมาแล้ว โดยนำไปหยดในอาหารประมาณ 1-2 ซีซี

ซึ่งการใช้ยานานเท่าใด อยู่ที่อาการของแต่ละคน แต่จากการติดตามประเมินผลประมาณ 3-4 เดือน อาการของสามีดีขึ้น ไม่ทุบตีหรือทำร้ายภรรยาอีกเลย

นอกจากนี้ ยังมียารับประทานที่มีชื่อสามัญทางยาว่า "คิวไทอาพีน" และ "โอลันซาปิน" ซึ่งเป็นยาใช้รักษาความผิดปกติทางจิต ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่มีข้อเสีย คือ มีราคาแพง แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นหลักสำคัญ ซึ่งถึงเวลาที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชน เพราะโรคดังกล่าวถือว่าแก้ไขและรักษาได้

รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล นักวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี กล่าวถึงการใช้ยา "ริสเพอริดอล" ว่าเป็นยาที่ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิต ซึ่งมีราคาแพง โดยอยู่ที่ซีซีละ 100 - 200 บาท ซึ่งขวดหนึ่งมีประมา 15 ซีซี มีวางขายที่คลินิกจิตเวช รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐที่รักษาเกี่ยวกับโรคจิต ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชาย หากบุคคลนั้นมีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน หลงผิดคือมีการฝักใฝ่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น คิดว่า ภรรยาหรือสามีจะมีชู้ ยาชนิดนี้จะช่วยลดอาการดังกล่าวลงได้

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะเป็นยาชนิดน้ำแล้วยังมีแบบชนิดเม็ด ที่เป็นปัญหากับผู้ป่วย เพราะมีปัญหากับผู้ป่วยที่ไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วยเป็นโรคจิต จึงต้องใช้วิธีการหยดยาลงไปในอาหารที่เป็นน้ำ โดยปราศจากลิ่นและสี ซึ่งต้องได้รับเป็นประจำตามอาการของคนไข้ ทั้งนี้ จะต้องมีการปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเท่านั้น


ข่าวจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544


back

มุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved