Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
เด็กขี้อาย

เด็กที่ขี้อายผิดปรกติสามารถลดความเขินอายลงได้ หากได้เข้ารับการฝึกทักษะการออกสังคมและ ได้อยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่กล้าแสดงออก

Dr. Deborah C. Beidel แห่ง University of Maryland ใน College Park ได้จัดคอร์สเพื่อบำบัดอาการขี้อาย สำหรับเด็กๆ โดยแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้อยู่ปนกันทั้งเด็กที่มีความเขินอายมากและเด็ก ที่กล้าแสดงออก และจัดกิจกรรมให้เด็กๆ เหล่านี้ทำร่วมกัน โดยออกสังคมในที่สาธารณะด้วยกัน เช่นไปเล่นโบว์ลิ่ง, ไปชายหาด ให้โอกาส เด็กแต่ละคนได้อ่านออกเสียงดังๆ, แสดง ละครต่อหน้าเพื่อนๆ หรือกระทั่งให้พูดจา โต้ตอบกับผู้ใหญ่เพื่อฝึกฝนทักษะในการพูดด้วย

หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ ปรากฏว่า 2 ใน 3 ของเด็กซึ่งอยู่ในกลุ่มที่จัดว่าขี้อายจะพัฒนา ได้ดีขึ้น คือลดอาการเขินอายลง ส่วนที่เหลือ ยังคงมีความขี้อายอยู่ และหลังจากได้ติดตาม ผลในอีก 6 เดือนต่อมา 25% ของเด็กขี้อาย ทั้งหมดที่เข้ากลุ่มมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ยังคงขี้อายได้มี การพยายามพัฒนาด้วยตัวเองที่มา: เอพี
Last updated: 3 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved